24 Ιουλ 2011

Ορολογία: Επίλυση προβλήματος

Τι είναι η ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ?Επίλυση προβλήματος (problem solving),  είναι η ικανότητα αναγνώρισης ένος πρόβληματος, ο ορισμός του, και ο προσδιορισμός εναλλακτικών σχεδίων επίλυσης. Καθώς επίσης, είναι και η δυνατότητα του ατόμου να επιλέξει το σχέδιο και να οργανώσει τα στάδια επίλυσης, να εφαρμόσει το σχέδιο και να αξιολογήσει το αποτέλεσμα.

Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...