25 Ιουν 2014

Διαβάστε δυνατά: βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών

Την περασμένη Τρίτη, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής εξέδωσε για πρώτη φορά δήλωση οδηγία καλώντας τους παιδιάτρους να συμβουλεύουν όλους τους γονείς για τα οφέλη της ανάγνωσης μεγαλοφώνως, η οποία προάγει την παιδεία και τις κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες.

"Διαβάζοντας με μικρά παιδιά είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος, για να οικοδομήσουμε ισχυρές και υγιείς σχέσεις γονέα-παιδιού και για την τόνωση της ανάπτυξης της γλώσσας στα παιδιά," λέει η Δρ Pamela High, παιδίατρος και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Brown.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν μετρήσει τη σημασία της ανάγνωσης μεγαλοφώνως. Ωστόσο, μία έρευνα του 2007 διαπίστωσε ότι λιγότερα από τα μισά από τα μικρά παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες «διαβάζονται» σε καθημερινή βάση. Κάθε χρόνο, περισσότερα από ένα στα τρία παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει το νηπιαγωγείο, χωρίς τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να μάθουν πώς να διαβάζουν.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους μελετητές, είναι ιδιαίτερα έντονο μεταξύ των παιδιών, που γεννιούνται σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, τα οποία ακούν λιγότερες λέξεις στην πρώιμη παιδική ηλικία και γνωρίζουν λιγότερες λέξεις από εκείνες που πρέπει στην ηλικία των τριών ετών.

Όμως, πολλές οικογένειες με υψηλό εισόδημα ανήκουν στην ίδια κατηγορία: Το 2011-2012 σε έρευνα για την υγεία των παιδιών διαπιστώθηκε ότι σε οικογένειες με εισόδημα ίσο ή κάτω από το ομοσπονδιακό όριο της φτώχειας, μόνο το 34 τοις εκατό των παιδιών ηλικίας 5 ετών και κάτω είχαν διαβάσει καθημερινά. Στις οικογένειες των οποίων το εισόδημα ήταν 400 τοις εκατό από το όριο της φτώχειας, ωστόσο, το 60 τοις εκατό των παιδιών αυτών είχαν διαβάσει καθημερινά.

Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία καλεί λοιπόν τους γιατρούς να εξηγήσουν στους γονείς πόσο σημαντικό είναι να διαβάζουν μεγαλοφώνως στα παιδιά τους και για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, αλλά και για να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Τους καλεί, μάλιστα, να προσφέρουν όσα περισσότερα βιβλία μπορούν σε οικογένειες με οικονομικά προβλήματα.

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...