25 Ιουλ 2011

Ορολογία: Αμφίπλευρη οργάνωση

Τι είναι η ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ?Η αμφίπλευρη οργάνωση (bilateral integration), είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί και να συντονίζει τις δύο πλευρές του σώματός του ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας.

Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...