21 Ιουλ 2011

Εργοθεραπεία και Αισθητηριακή ΟλοκλήρωσηΟι αισθητηριακές εμπειρίες περιλαμβάνουν την αφή, την κίνηση, την σωματική ενημερότητα, την γεύση, την όραση, την ακουστική αίσθηση και την έλξη της βαρύτητας. Η διαδικασία του εγκεφάλου για οργάνωση και ερμηνεία αυτών των πληροφοριών λέγεται αισθητηριακή ολοκλήρωση. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση παρέχει κρίσιμα θεμέλια για επόμενη και πιο σύνθετη μαθήση και συμπεριφορα.

Για τα περισσότερα παιδιά, η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναπτύσσεται στην πορεία μιας συνηθισμένης παιδικής ηλικίας. Η δεξιότητα του κινητικού προγραμματισμού ειναι ένα φυσικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπως είναι και η ικανότητα της προσαρμογής στα εισερχόμενα ερεθίσματα. Αλλά για μερικά παιδιά, η αισθητηριακή ολοκλήρωση δεν αναπτύσσεται όσο αποτελεσματικά θα χρειαζόταν. Όταν η διαδικασία είναι διαταραγμένη μπορεί να παρουσιαστεί ένας αριθμός προβλημάτων στην μάθηση, την ανάπτυξη ή την συμπεριφορα. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση χρειάζεται για να εκτελεστούν οι δεξιότητες της αυτοεξυπηρέτησης, της κοινωνικότητας, της κίνησης και της εκπαίδευσης.

Η Εργοθεραπεία σε παιδιά με δυσκολίες στην αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι σημαντική. Ο θεραπευτής και το παιδί αλληλεπιδρούν σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα με πολλές αιώρες, περιστρεφόμενους εξοπλισμούς, απτικές, οπτικές, ακουστικές και γευστικές ευκαιρίες που φαίνονται σε ένα παιδί περισσότερο σαν έναν γιγάντιο παιδότοπο, παρά σαν ένα κέντρο θεραπείας. Οι συνεδρίες είναι προσεκτικά δομημένες, έτσι ώστε το παιδί να έχει την πρόκληση, αλλά σε κάθε περίπτωση να ολοκληρώνει επιτυχώς κάθε δραστηριότητα.

Όταν η εργοθεραπεία είναι αποτελεσματική, τα παιδιά βελτιώνουν την ικανότητα να εντοπίζουν με ακρίβεια, να ρυθμίζουν, να ερμηνεύουν και να εκτελούν κατάλληλες κινητικές και συμπεριφορικές ανταποκρίσεις στα ερεθίσματα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν καθημερινές δραστηριότητες με λειτουργικό τρόπο. Αυτές οι δραστηριότητες, περιλαμβάνουν το παιχνίδι με τους φίλους, απόλαυση του σχολείου ή της εργασίας, ολοκλήρωση καθημερινών ρουτίνων όπως το φαγητό, το ντύσιμο, ο ύπνος, και η ευχαρίστηση μιας τυπικής οικογενειακής ζωής.

Κατά την διάρκεια της θεραπείας ο θεραπευτής αξιολογεί συνεχώς τις ικανότητες του παιδιού σε διάφορους τομείς, οι οποίες συνοψίζονται στο "A SECRET" στο Sensational Kids της Dr. Lucy Jane Miller's, διευκρινιστικό βιβλίο για την Διαταραχή της Αισθητηριακής Επεξεργασίας στα παιδιά.

Πηγές: http://pediatricrehabilitationmedicine.wordpress.com/
http://www.sinetwork.org/index.html

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...