7 Αυγ 2011

Ορολογία: Οπτικοκινητικός συντονισμός

 Τι είναι ο ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ?


Ο οπτικοκινητικός συντονισμός ή οπτικοκινητική ολοκλήρωση (eye-hand coordination or visual-motor integration), είναι η ικανότητα του ατόμου να συντονίζει την οπτική πληροφορία που λαμβάνει με τις κινήσεις του σώματος κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας.


Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...