25 Αυγ 2011

Ορολογία: Εγκεφαλική παράλυση


Τι είναι η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ?

Ο όρος Εγκεφαλική Παράλυση (Cerebral Palsy), χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα χρόνιων καταστάσεων που επηρεάζουν τις κινήσεις του σώματος και τον μυικό έλεγχο. Προκαλείται από την βλάβη σε μία ή περισσότερες  περιοχές του εγκεφάλου, και συνήθως προκύπτει κατά τη διάρκεια της εμβρυικής ανάπτυξης ή της νηπιακής ηλικίας. Επίσης, μπορεί να προκύψει πριν, κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά τη γέννηση.

Ο όρος "Εγκεφαλική" αναφέρεται στον εγκέφαλο και η "Παράλυση" στην διαταραχή της κίνησης ή της στάσης. Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ίσως δεν μπορούν να περπατήσουν, να μιλήσουν, να φάνε ή να παίξουν με τους ίδιους τρόπους όπως τα υπόλοιπα παιδιά.

Η εγκεφαλική παράλυση χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα  για πλήρη έλεγχο της κινητικής λειτουργίας, και ειδικά στον μυικό έλεγχο και τον συντονισμό. Ανάλογα με το ποιές περιοχές του εγκεφάλου έχουν βλάβη, τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση μπορούν να βιώνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
  • Μυικό σφίξιμο ή σπασμούς
  • Ακούσια κίνηση
  • Διαταραχή της βάδισης και της κινητικότητας
  • Μη φυσιολογική αίσθηση και αντίληψη
  • Βλάβη της όρασης, της ακοής ή του λόγου
  • Επιληπτικές κρίσεις
Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι της εγκεφαλικής παράλυσης:
  1. Σπαστική εγκεφαλική παράλυση (δύσκαμπτη και δύσκολη κίνηση)
  2. Αθετωσική εγκεφαλική παράλυση (ακούσια και μη ελεγχόμενη κίνηση)
  3. Αταξική εγκεφαλική παράλυση (διαταραγμένη αίσθηση της ισορροπίας και δείκτη βάθους)
 Υπάρχοι και η Μικτή εγκεφαλική παράλυση, στην οποία μπορεί να υπάρχει συνδυασμός των παραπάνω τύπων της εγκεφαλικής παράλυσης για κάθε άτομο.

 
Πηγή: http://www.about-cerebral-palsy.org/

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...