26 Σεπ 2012

Διάγνωση της δυσλεξίας πριν το παιδί πάει σχολείο

Παιδιά με κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσλεξία παρουσιάζουν διαφορές της εγκεφαλικής δραστηριότητας σε μαγνητικές τομογραφίες ακόμη και πριν να μάθουν να διαβάζουν, σύμφωνα με εύρημα που προέκυψε από μια μελέτη του Νοσοκομείου Παίδων της Βοστώνης. Δεδομένου ότι η αναπτυξιακή δυσλεξία αντιδρά καλύτερα στην πρώιμη παρέμβαση, η διάγνωσή της σε παιδιά  στην ηλικία που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο ή ακόμη πιο πριν θα μπορούσε να αμβλύνει τις δυσκολίες και την απογοήτευση που αυτά βιώνουν αργότερα στο σχολείο.

Η αναπτυξιακή δυσλεξία (μορφή δυσλεξίας που δεν προκαλείται από κάποιο τραύμα στον εγκέφαλο) παρουσιάζεται στο 5-17% των παιδιών. Επίσης, 1 από τα 2 παιδιά με οικογενειακό ιστορικό δυσλεξίας θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο διάβασμα, κακές επιδόσεις στο συλλαβισμό και την αποκωδικοποίηση, καθώς επίσης και δυσκολίες που αφορούν τη σωστή  αναγνώριση μιας λέξης. Τα δυσλεκτικά παιδιά δυσκολεύονται να αντιστοιχίσουν  τους προφορικούς ήχους στη γραπτή γλώσσα εξαιτίας προβλημάτων στην αναγνώριση και τον χειρισμό των υποκείμενων ηχητικών δομών των λέξεων (γνωστών με τον όρο φωνολογική επεξεργασία).

Ερευνητές στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης, υπό την καθοδήγηση της ερευνήτριας του Εργαστηρίου Γνωσιακής Νευροεπιστήμης  Nora Raschle, διενήργησαν λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες σε 36 παιδιά προσχολικής ηλικίας (με ανώτατη ηλικία τα πεντέμισι έτη), ενώ αυτά εκτελούσαν ενέργειες οι οποίες απαιτούσαν π.χ. το να αποφασίσουν εάν η προφορά δύο λέξεων άρχιζε με τον ίδιο ήχο.

Κατά τη διάρκεια αυτών των φωνολογικών ενεργειών, τα παιδιά με οικογενειακό ιστορικό δυσλεξίας παρουσίασαν μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου συγκρινόμενα με ομάδες ελέγχου (επιλεγμένες με κριτήρια ηλικίας, δείκτη νοημοσύνης IQ και κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης).

«Ήδη γνωρίζουμε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου», δήλωσε ερευνητής που συμμετείχε στην έρευνα. «Αυτό που μας λέει η έρευνα είναι πως η ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται τους ήχους της γλώσσας είναι μειωμένη ακόμη και πριν τα παιδιά αρχίσουν να μαθαίνουν να διαβάζουν».

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...