21 Ιουν 2012

Πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας

Σε μία περίοδο εκτεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης με άμεση και αισθητή επίπτωση στην ψυχική υγεία του πληθυσμού, η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) υλοποιεί το Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας (Βόρεια Προάστια Αττικής, Εύβοια, Κυκλάδες).

Είναι τεκμηριωμένο διεθνώς ότι η εστίαση των δράσεων προαγωγής ψυχικής υγείας σε ειδικές ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, όπως οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους.

Η παρέμβαση είναι διετούς διάρκειας (2011 – 2013) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.org). Μέσω του Προγράμματος Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας επιχειρείται παρέμβαση μέσω λειτουργίας ομάδων συμβουλευτικής και υποστήριξης εφήβων, γονέων εφήβων και εκπαιδευτικών (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Οι ομάδες υλοποιούνται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με κλινική εποπτεία και αξιολόγηση της αποδοτικότητας της παρέμβασης από εξωτερικούς αξιολογητές. Η παρέμβαση γίνεται βάσει δομημένου εκπαιδευτικού υλικού και ψυχολογικών τεχνικών. Σε μηνιαία βάση υλοποιούνται 71 ομάδες, ενώ ο συνολικά επωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται στα 865 άτομα. Οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την ικανοποίηση τους για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος.

Σκοπός του Προγράμματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας είναι:

η πρωτογενής προφύλαξη της Ψυχικής Υγείας του πληθυσμού,
η ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του στις περιοχές στόχου, στοιχεία τα οποία λόγω των περιορισμένων επιδημιολογικών ερευνών στην Ελλάδα δεν είναι επαρκή, και τέλος
η έγκαιρη διάγνωση και παραπομπή των αναδυόμενων θεραπευτικών αιτημάτων
Σημαντική τέλος είναι η διασύνδεση και συνέργεια με τους τοπικούς φορείς των περιοχών αυτών, στις οποίες δραστηριοποιείται ήδη η ΕΠΑΨΥ, για τη συνέχιση παρόμοιων δράσεων μετά το πέρας του Προγράμματος.


Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας
Γράμμου 61-63, Μαρούσι – Τ.Κ. 151 24
Τηλ: 210 80 56 920 – 210 61 41 350
Fax: 210 80 56 921 – 210 61 41 352
Κιν: 699 71 16 128
t.vasiliadis@epapsy.gr
www.me-psyxi.gr,  www.epapsy.gr

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...