30 Οκτ 2012

Ασκήσεις για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Όσο αφορά στην ορθογραφία, κατασκευάστηκαν τρεις ασκήσεις οι οποίες εστιάζουν στις καταλήξεις ρημάτων ενεργητικής και παθητικής φωνής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά τα οποία δυσκολεύονται στον συγκεκριμένο τομέα, ανεξαρτήτου τάξεως.

Η πρώτη άσκηση είναι αρκετά βοηθητική. Μία εικόνα δείχνει ένα κορίτσι το οποίο δένει τα κορδόνια του και από κάτω κλείνεται το ρήμα ‘δένω’. Στη συνέχεια μία άλλη εικόνα δείχνει ένα κορίτσι το οποίο δένεται με ένα σκοινί και ακολουθεί η κλίση του ρήματος ‘δένομαι’. Με αυτό τον οπτικοποιημένο τρόπο το παιδί είναι σε θέση να διακρίνει τη διαφορά στις καταλήξεις ανάμεσα στα δύο παρόμοια ρήματα. Αμέσως μετά ζητείται από τον μαθητή να συμπληρώσει τις καταλήξεις 10 λέξεων.

Η δεύτερη άσκηση εστιάζει και πάλι στις καταλήξεις ενεργητικής και παθητικής φωνής και αποτελείται από 10 λέξεις Τα ρήματα είναι χωρισμένα ανά πρόσωπα και πάνω από κάθε στήλη υπάρχει γραμμένη η ζητούμενη κατάληξη. Επίσης μία εύκολη άσκηση, απαραίτητη όμως προκειμένου να γίνει μία σχετική κατηγοριοποίηση των καταλήξεων.

Η τελευταία άσκηση είναι και η περισσότερη απαιτητική καθώς κάποια από τα 10 ρήματα είναι γραμμένα λάθος και το παιδί καλείται να τα βρει και να τα διορθώσει. Στην άσκηση αυτή θα πρέπει ο μαθητής να ανακαλέσει ό,τι διδάχθηκε στις δύο προηγούμενες ασκήσεις.

Ύστερα από κάθε άσκηση ο μαθητής θα πρέπει να κάνει την αυτοδιόρθωσή του και αμέσως μετά διορθώνουμε και μαζί.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Για τη φωνολογική επίγνωση δημιουργήθηκαν τρεις ασκήσεις που απευθύνονται σε παιδιά με δυσκολία στη μεταβίβαση του προφορικού τους λόγου σε γραπτό. (Βούλγαρης) Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά όλων των τάξεων εφόσον αυτά δεν έχουν κατακτήσει επαρκώς τους συγκεκριμένους τομείς.

Η πρώτη άσκηση αποτελείται από 3 στήλες με 5 λέξεις η καθεμία, που καλείται ο μαθητής να συμπληρώσει και στη συνέχεια να διαβάσει. Οι λέξεις αυτές είναι ημιτελώς γραμμένες και πάνω από κάθε στήλη βρίσκεται γραμμένο το δίγραμμα ενός ηχηρού συμφωνικού φθόγγου. Σε αυτή την άσκηση ο μαθητής εντοπίζει τη θέση των συλλαβών (αρχή-μέση-τέλος), αποκτά φωνολογική επίγνωση και διαβάζει τις συμπληρωμένες συλλαβές αποκτώντας έτσι μία σχετική ευχέρεια.

Στην δεύτερη άσκηση βλέπει μόνο εικόνες από κάποιες από τις προηγούμενες λέξεις και καλείται να συμπληρώσει τα δίγραμμα των συμφωνικών φθόγγων που λείπουν. Οι λέξεις παραμένουν οι ίδιες με την προηγούμενη άσκηση προς διευκόλυνση του παιδιού.

Στην τελευταία άσκηση καλείται να διαβάσει πέντε προτάσεις και να συμπληρώσει ο,τι λείπει. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζει τους φθόγγους που λείπουν, συμπληρώνει τα γράμματα, κάνει σύνθεση των φθόγγων κάθε συλλαβής ενώ ταυτόχρονα βρίσκει τα γράμματα που λείπουν προκειμένου να γραφτεί η λέξη σωστά.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ξεκινώντας με την πρώτη άσκηση, ο μαθητής καλείται να περιγράψει τι βλέπει κάποιος από ένα παράθυρο. Η εικόνα δίνεται στο παιδί προς διευκόλυνση του καθώς επίσης υπάρχουν γραμμένες οδηγίες ως προς τι να προσέξει (αριθμό λέξεων, περιγραφικότητα, ορθογραφία, σημεία στίξης).

Σαν δεύτερη άσκηση δίνονται τρεις διαφορετικές εικόνες από μία ιστορία και ο μαθητής καλείται να γράψει το δικό του πιθανό σενάριο για την ιστορία αυτή. Οι οδηγίες παραμένουν και εδώ οι ίδιες.

Τέλος, ζητείται από το παιδί να γράψει για το αγαπημένο του χόμπι 5 προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις : αισθάνομαι, χαίρομαι, συναρπαστικό, γελάω, εβδομάδα.

Και οι τρεις αυτές ασκήσεις έχουν σαν στόχο να νιώσει το παιδί ελεύθερο, να εκφράσει τα συναισθήματά του και μέσα από την παρατήρηση εικόνων να καταλάβει τη σημασία των λέξεων παράγοντας κείμενο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή στην ορθογραφία του γραπτού.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τις ασκήσεις

Πηγή: My Family

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...