1 Φεβ 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Bonny Method of  GUIDEDIMAGERY & MUSIC (GIM)

Η «Ομπρέλα: Διεπιστημονική Εταιρία Ψυχολογικής Παρέμβασης» σε συνεργασία με το EuropeanBonnyMethodGIMTrainingProgram, διοργανώνουν πλήρη εκπαιδευτικό κύκλο επαγγελματικής εξειδίκευσης στη Μουσικοθεραπεία GIM, εγκεκριμένο διεθνώς από το AssociationforMusicandImagery (USA) και το EuropeanNetworkofGIM (ENGIM)
A’εισαγωγικός κύκλος εξειδίκευσης (LevelI)
Αθήνα: 29 Μαρτίου-1 Απριλίου 2013
Κρήτη:  5-8 Απριλίου 2013 (σε συνεργασία με την «Εστία Στήριξης Τεχνών Ίασης Αυτοβελτίωσης»)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ορέστης Γιωτάκος,  ψυχίατρος
Συντονίστρια προγράμματος: Ευαγγελία Παπανικολάου, μουσικοθεραπεύτρια
Yπεύθυνη διοργάνωσης (Κρήτη): Σταυρούλα Δελημπαλταδάκη, ψυχολόγος-παιδαγωγός

Εκπαιδευτές
Ευαγγελία Παπανικολάου,  ΜΑ,Msc, FAMI, μουσικοθεραπεύτρια- θεραπεύτρια GIM

Η Ευαγγελία Παπανικολάου έχει εκπαιδευτεί στη Μουσικοθεραπεία  ψυχοδυναμικής προσέγγισης στη Μ. Βρετανία (MA) και στις Κλινικές Νευροεπιστήμες και Ανοσολογία (Roehampton University),  και εξειδικεύτηκε στο GIM στο Danish BMGIM Institute (Δανία). Έχει κλινική εμπειρία σε πολλά πλαίσια ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής στη Μ. Βρετανία και στην Ελλάδα, και είναι επιστημονική συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Αθηνών ως εισηγήτρια του γνωστικού αντικειμένου της Μουσικοθεραπείας, συνεργάτης καθηγήτρια (adjunct professor) στο Hellenic American University και μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού “Approaches”. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής και τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, στο τμήμα των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (Β’ Παιδιατρική Κλινική Παν. Αθηνών) και με τη Διεπιστημονική Εταιρία «Ομπρέλα» . Ιδρυτική πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ).

 DagKörlin,MD, PhD, FAMI, ψυχίατρος- ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής GIM, διευθυντής του EuropeanBonnyMethodGIMTrainingProgram

Ο Dag Körlin είναι κλινικός ψυχίατρος και ερευνητής με 20ετή εμπειρία στις εφαρμογές της μουσικής θεραπείας GIM στην ψυχιατρική. Έχει αναπτύξει ειδικά μοντέλα σε ασθενείς με μετατραυματικό stress (PTSD) και άλλες αγχώδεις διαταραχές, με έμφαση σε εξειδικευμένες τεχνικές αναπνοής συνδυασμένες με μουσική ακρόαση 
(MusicBreathing–BreathGroundingandModulationoftheBonnyMethodofGuidedImageryandMusic: Theory, MethodandCases«, AMI Journal, 2008). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε βιβλία. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το βιβλίο του: “MusicListening, ImageryandCreativityinPsychiatry: GuidedImageryandMusic (GIM) andCreativeArtsTherapies (CATs) inStressDisorders» (LambertScientificPublications) αφιερωμένο στο ρόλο της μουσικοθεραπείας GIM στο πρόγραμμα Δημιουργικών Τεχνών «Spectrum” της κλινικής Karolinska (Stockholm, Dept. οf Psychiatry & Clinical Neurosciences) .

Tι είναι η Δεκτική Μουσικοθεραπεία GIM
Η μουσικοθεραπεία Bonny Method of Guided Imagery & Music (GIM) είναι μια τεχνική μουσικά-υποβοηθούμενης ψυχοθεραπείας η οποία χρησιμοποιεί τη δύναμη της μουσικής να εγείρει νοητικές εικόνες, συναισθήματα, σωματικές αισθήσεις, σκέψεις ή αναμνήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης. Το υλικό αυτό αξιολογείται θεραπευτικά, είτε λεκτικά είτε μέσω άλλων τεχνών. Η εκπαίδευση στηρίζεται σε μια ολιστική θεωρητική θεμελίωση, συμπεριλαμβάνοντας νευροψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία και θεωρία του δεσμού, μουσική ψυχολογία, μοντέρνα ψυχοδυναμική θεωρία, ανθρωπιστική ψυχολογία, καθώς και αρχετυπική και υπερ-προσωπική ψυχολογία.

Σε ποιους απευθύνεται
Το εισαγωγικό σεμινάριο GIM είναι ανοιχτό σε όλους, όμως το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτικής κατεύθυνσης με θεραπευτική  εμπειρία, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον να εντάξουν μεθόδους μουσικής ψυχοθεραπείας ως συμπληρωματικό ή πρωταρχικό εργαλείο στη θεραπευτική τους άσκηση. Αφορά επαγγελματίες με κλινική εμπειρία  ενηλίκων ή εφήβων στο ευρύ φάσμα ψυχιατρικών και ψυχοσωματικών διαταραχών, και σε συναφείς τομείς όπως ψυχο-ογκολογία, παρηγορητική αγωγή, περιγεννητική ψυχολογία, θεραπεία οικογένειας, βελτίωση ποιότητας ζωής, οργάνωση ομάδων, κα.

Συμμετέχοντες στον εισαγωγικό κύκλο (level I) οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, θα γίνονται περαιτέρω δεκτοί στο πλήρες πρόγραμμα μόνο κατά την κρίση των εκπαιδευτών και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εισαγωγικός κύκλος εξειδίκευσης  GuidedImagery & Music (Level Ι )

Μορφή προγράμματος:       4ήμερο θεωρητικό και βιωματικό σεμινάριο

Εκπαιδεύτρια: Ευαγγελία Παπανικολάου

Ημερομηνίες και ώρες :
Αθήνα: 29, 30, 31 Μαρτίου  9.00-17.00,
1η Απριλίου 9.00-14.00
Κρήτη: 5, 6,7 Απριλίου 9.00-17.00,
8 Απριλίου 9.00-14.00

 Στόχοι
Το σεμινάριο αποτελεί μια εντατική εισαγωγή στη μουσικοθεραπεία Guided Imagery and Music, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του AssociationforMusicandImagery (AMI) και τουEuropeanNetworkofGIM (ENGIM) και στοχεύει στην άρτια προετοιμασία των συμμετεχόντων για το κυρίως μέρος της εκπαίδευσης. Το σεμινάριο αποτελείται από θεωρία και βιωματικά εργαστήρια, εστιάζοντας στα παρακάτω βασικά σημεία:
 1.  Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορική αναδρομή του GIM
 2.  Ιδιότητες της μουσικής και της νοητικής απεικόνισης χρήσιμες στην κλινική πράξη
 3.  Αξιολόγηση και βασικά θεραπευτικά ζητήματα
 4.  Μοντέλα επιπέδων συνείδησης
 5.  Εξοικείωση με τα θεμελιώδη μουσικά προγράμματα της μεθόδου 
 6.  Εισαγωγή σε τεχνικές χαλάρωσης
 7.  Εισαγωγή σε τεχνικές καθοδήγησης
 8.  Κλινικές εφαρμογές
 9.  Δεοντολογία και αντενδείξει
 10.  Βιωματικά εργαστήρια σε ομάδα και δυάδες (role-playing)

Το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στο GIM

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του AssociationforMusicandImagery (http://www.ami-bonnymethod.org) και του ENGIM και διοργανώνεται σε συνεργασία με το EuropeanBonnyMethodGIMTrainingProgram  ξεκινώντας με το 4ήμερο εισαγωγικό σεμινάριο (Level I) τον Μάρτιο/Απρίλιο 2013.  Η παρακολούθηση του είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω συμμετοχή στο πλήρες πρόγραμμα εξειδίκευσης το οποίο ξεκινάει τον Ιούνιο 2013 και αποτελείται από  συνολικής διάρκειας 30 ημερών που θα ολοκληρωθούν σε 3ήμερα ή 4ήμερα σεμινάρια σε διάστημα περίπου 3 ετών (κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης κλινική πρακτική, εποπτείες και προσωπική θεραπεία με τη μέθοδο GIM. Οι απόφοιτοι του πλήρους προγράμματος, εγγράφονται ως μέλη στο ΑΜΙ και στο ENGIM και  αναγνωρίζονται ως πιστοποιημένοι θεραπευτές GIM.

Για αναλυτική περιγραφή της μεθόδου GIM και λεπτομέρειες για την ύλη του  πλήρους προγράμματος επικοινωνήστε με τη συντονίστρια του προγράμματος κ. Παπανικολάου στο papaniev@gmail.com

Συνεργάτες καθηγητές στα πλαίσια εποπτείας, ομιλιών και κλινικών εργαστηρίων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (2013-2016)
 •     Prof. Dr. IsabelleFrohne-Hagemann, PhD, FAMI, μουσικοθεραπεύτρια-συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια GIM. Τέως διευθύντρια του προγράμματος «Integrative Music Therapy” τουEuropean Academy for Psychosocial Health, ( ESG, Huckeswagen), καθηγήτρια Ινστιτούτου Μουσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Αμβούργου, διευθύντρια του «Institute for Music, Imagery and Therapy» (Γερμανία)
 •     SveinFuglestad, Cand. Philol., FAMI, μουσικολόγος-θεραπευτής GIM, Επικ. Καθ.  στα πανεπιστήμια Oslo & Akershus (University College of Applied Sciences, Faculty of Social Sciences).  Θεραπευτής GIM  στο “Aksept» μονάδα ασθενών με HIV/AIDS και στο τμήμα αποκατάστασης σεξουαλικά κακοποιημένων ανδρών. Ερευνητής στο πρόγραμμα «Music, Motion and Emotion” του Norwegian Research Council  (Νορβηγία)
 •     Prof. Dr. GinaKaestele, DIpl-Psych., FAMI, Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεύτρια, διευθύντρια του Ινστιτούτου Imago, ειδικευμένη στο Mandala Assessment Research Instrument. Εκπαιδεύτρια μεθόδου GIM (Ν. Αφρική), καθηγήτρια Συμβουλευτικής  στο University for Applied Social Sciences ,Mönchengladbach (Γερμανία)
 •     Dr. TorbenMoe, PhD, FAMI, μουσικοθεραπευτής-πιστοποιημένος ψυχοθεραπευτής και επόπτης ψυχοθεραπείας, εκπαιδευτής GIM, διευθυντής τμ. Μουσικοθεραπείας στο Νοσοκομείο Region Copenhagen Psychiatry, και  ιδιωτικού ψυχοθεραπευτικού κέντρου.  Διευθυντής του Danish BMGIM Institute, ιδρυτής και τέως πρόεδρος του Danish Network of BMGIM Therapists (Δανία)
 •    AnnieTyhurst, BMus, FAMI, RMN, νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, πιστοποιημένη μουσική ψυχοθεραπεύτρια,μέλος και κλινική επόπτρια του British Association of Music Therapists, θεραπεύτρια GIΜ, εκπαιδευόμενη EMDR.  Πρόεδρος του  British GIM Association (Μ. Βρετανία)
 •    Dr. BjörnWrangsjö, MD, PhD, FAMI, Αναπλ. καθηγητής Παιδοψυχιατρικής  (Karolinska Instituten) ψυχαναλυτής IPA, εκπαιδευτής στη σωματική ψυχοθεραπεία και θεραπεία οικογένειας,  τ. διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής Παίδων και Εφήβων της Στοκχόλμης, επόπτης ψυχοθεραπείας και GIM. Συγγραφέας 20 βιβλίων ψυχιατρικής, κλινικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας (Σουηδία)

¡   Μουσικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όμως η καλή προσωπική σχέση με τη μουσική είναι προϋπόθεση.

¡   Η κυρίως εκπαίδευση θα είναι στα ελληνικά όμως το βιβλιογραφικό υλικό και τα προαιρετικά σεμινάρια/εργαστήρια με προσκεκλημένους καθηγητές θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

¡   Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος σε μικρή ομάδα.


Κόστος Α’ κύκλου (Level I) 300€ (με προκαταβολή 100€ έως 20/02 ) 350€ ( προκαταβολή μετά τις 20/2)
 •     Για λεπτομέρειες εγγραφής, διαδικασία πληρωμής και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη συντονίστρια του προγράμματος  Ευαγγελία Παπανικολάου στο 210 8025536 & 697 2234171, papaniev@gmail.com
 •     Για λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα της Κρήτης, επικοινωνήστε με την κ. Σταυρούλα Δελημπαλταδάκη,  τηλ.: 2842028079 κιν.: 6974115106, delista74@gmail.com

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...