22 Μαΐ 2013

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο και την Α΄ δημοτικού

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι εγγραφές των παιδιών στο νηπιαγωγείο και την Α΄ τάξη του δημοτικού για το σχολικό έτος 2013 – 2014 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 3 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου. Αν το παιδί σας πρόκειται να φοιτήσει σε κάποια από τις παραπάνω τάξεις, καλό είναι να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται παιδιά πρώτης νηπιακής ηλικίας (νήπια) και δεύτερης νηπιακής ηλικίας (προνήπια). Για τα νήπια η φοίτηση είναι υποχρεωτική και εγγράφονται κατά απόλυτη προτεραιότητα, ενώ για τα προνήπια η φοίτηση είναι προαιρετική και εγγράφονται μόνο εφόσον ικανοποιηθούν οι εγγραφές όλων των νηπίων πρώτης ηλικίας και παραμένουν ακόμα κενές θέσεις. Αρκετά συχνά, αν οι αιτήσεις είναι πολλές, γίνεται κλήρωση.

Για το σχολικό έτος 2013 - 2014, νήπια θεωρούνται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2008 και προνήπια όσα γεννήθηκαν το έτος 2009. Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού εγγράφονται τα παιδιά που έχουν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και έχουν γεννηθεί το έτος 2007.
 Για τη εγγραφή στο νηπιαγωγείο θα χρειαστείτε:
  • Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια. 
  • Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
  • Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
  • Αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. ΔΕΗ - ΟΤΕ - Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κατοικίας) ή Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα του νηπίου για τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του.
  • Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (δίνεται από το νηπιαγωγείο).
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας (δίνεται από το νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού απαιτούνται, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και επιπλέον:
  •  Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης
  •  Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
  •  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους διευθυντές των σχολείων και φροντίστε για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών σας, πριν ξεκινήσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...