30 Ιουλ 2013

5 Τρόποι ανάπτυξης της Χωρικής Ενημερότητας

http://yourtherapysource.blogspot.gr
"Ο μικρός μας φίλος έχει δυσκολίες χωρικής ενημερότητας."  Τι εννοεί ένας θεραπευτής αναφέροντας αυτή τη δυσκολία, αναρωτιούνται πολλοί γονείς.

Η χωρική ενημερότητα είναι η ικανότητα αντίληψης και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον γύρω μας. Για παράδειγμα, όταν αποφεύγουμε εμπόδια καθώς περπατάμε, η αναζήτηση της σωστής σύλληψης ενός μολυβιού, καθώς και ο διαχωρισμός του δεξιού από το αριστερό είναι δραστηριότητες που απαιτούν την χωρική ενημερότητα.

Το 1ο βήμα για την αντίληψη της χωρικής ικανότητας -η μαθηματική ικανότητα, η ικανότητα της οπτικής αντίληψης και η αντίληψη του σωματικού σχήματος- είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων καταννόησης και έκφρασης των χωρικών δεξιοτήτων.

Παρακάτω αναφέρονται 5 δραστηριότητες για την ανάπτυξη της χωρικής ενημερότητας:

1. Δραστηριότητες με εμπόδια. Η ικανότητα διαχείρισης μιας διαδρομής με εμπόδια απαιτεί μια σημαντική ποσότητα αντίληψης της χωρικής ενημερότητας. Διαφοροποιούμε τις δραστηριότητες ανάλογα με τις ικανότητες του παιδιού, βάζοντάς το να μετακινείται πάνω-κάτω-γύρω από αντικείμενα.
2. Κατασκεύασε και δημιούργησε.  Χρησιμοποιήστε κύβους, legos και puzzles. Δοκιμάστε, επίσης, τα tangram puzzles. Έρευνες έχουν δείξει, πως γονείς που συμμετέχουν σε καθοδηγούμενα κατασκευαστικά παιχνίδια (παιχνίδι με οδηγίες για την οικοδόμηση διαφορετικών δομών με κύβους) με τα παιδιά τους, έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά στις χωρικές αναφορές.
3. Ολοκλήρωση μοτίβων. Αντιγραφή μοτίβων ή ακολουθία διαδρομών σε τελείες, καθώς και δραστηριότητες σε πίνακες με κουτάκια στο χαρτί.
4. Παιχνίδια κίνησης. Συμμετοχή σε οποιαδήποτε παιχνίδια κίνησης, που απαιτούν την μετακίνηση γύρω από αντικείμενα ή άτομα. Η ικανότητα κίνησης γύρω από σταθερά αντικείμενα είναι διαφορετική από την κίνηση γύρω από κινούμενα αντικείμενα/άτομα που είναι πιο απρόβλεπτα. 
5. Παροχή λεκτικών περιγραφών. Προσφέρετε πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να ακούσουν περιγραφές για το που βρίσκονται σε σχέση με τα αντικείμενα/άτομα ή/και που βρίσκονται τα αντικείμενα σε σχέση με τα υπόλοιπα αντικείμενα στο περιβάλλον. Δημιουργήστε παιχνίδια που απαιτούν την ακολουθία οδηγιών. Επιπλέον, δοκιμάστε διαφορετικά φύλλα δραστηριοτήτων που πρέπει το παιδί να ακολουθήσει οδηγίες για το τι χρώμα να χρωματίσει κάθε σχήμα, να ολοκληρώσει λαβυρίνθους κ.α.


Όλγα Καμπιώτη, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...