18 Σεπ 2013

Η επανάληψη είναι αποφασιστική στην επικοινωνία των παιδιών

Να θυμάστε:
  • Μην πιέζετε το παιδί να επικοινωνήσει
  • Αφήστε το παιδί να κάνει την αρχή
  • Ακολουθήστε την πρωτοβουλία του στο παιχνίδι
  • Ανταποκριθείτε άμεσα στις ενδείξεις ενδιαφέροντος του παιδιού για επικοινωνία.
 12-18 μηνών: Το παιδί έχει αυθόρμητο λόγο τουλάχιστον 10 λέξεων.

19-21 μηνών: Καταλαβαίνει 100 λέξεις. Χρησιμοποιεί σταθερά, συνειδητά 20 ή περισσότερες λέξεις.

22-24 μηνών: Καταλαβαίνει 250-300 λέξεις. Χρησιμοποιεί 50-70 λέξεις (50-60% ουσιαστικά, 20-25% ρήματα).

25-30 μηνών: Καταλαβαίνει 500 λέξεις. Χρησιμοποιεί 200 ή περισσότερες λέξεις (25% ουσιαστικά, 25% ρήματα).

31-36 μηνών:
Καταλαβαίνει 900 λέξεις. Χρησιμοποιεί 500, ή περισσότερες λέξεις.

37-42 μηνών: Καταλαβαίνει 1200 λέξεις. Χρησιμοποιεί 800 λέξεις.

43-48 μηνών: Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1000-1500 λέξεις.
 

*Bloom (1988)Making Language. LinguiSystems

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...