30 Οκτ 2013

Παιχνίδια με κύβους: Η σημασία τους στην προσχολική ηλικία

To Child Development δημοσίευσε μια έρευνα για την σημαντικότητα του παιχνιδιού με κύβους σε πάνω από 100 παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τα παιδιά, τα οποία στη μελέτη, ήταν καλύτερα στην αντιγραφή μοτίβων με κύβους, φαινόταν να είναι και καλύτερα στις προμαθηματικές δεξιότητες. 

Η αντιγραφή μοτίβων με κύβους συνιστά τη γνώση για το που "πηγαίνει" ένας κύβος στον χώρο σε σχέση με τους υπόλοιπους (πάνω ή κάτω με τα υπόλοιπα να είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένα). Τα αποτελέσματα έδειξαν, επίσης, πως τα παιδιά από οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα έχουν ήδη μείνει πίσω στις οπτικοχωρικές δεξιότητες λόγω των περιορισμένων εμπειριών με τους κύβους ή άλλων παιχνιδιών που προωθούν την οπτικοχωρική ανάπτυξη. Οι γονείς των παιδιών αυτών (από οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα) βρέθηκε πως χρησιμοποιούσαν τις έννοιες "πάνω" ή "κάτω" λιγότερο συχνά. 

Reference:  Society for Research in Child Development. "A child's spatial and math thinking likely improved simply by playing with blocks." Medical News Today. MediLexicon, Intl., 27 Sep. 2013. Web. 11 Oct. 2013. 


Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...