19 Νοε 2013

Τρείς ασκήσεις βελτίωσης των γραπτών του παιδιού


                               Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία ή άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και ως προς τη γραφή των γραφημικών συμβόλων δηλ. γραμμάτων. Όταν λέμε “γραφή γραμμάτων” εννοούμε το σχηματισμό τους αλλά και την ορθή τοποθέτηση τους στη γραμμή του τετραδίου. Έτσι είναι πολύ συχνό να έχουμε παραδείγματα όπως αυτό και να επιβάλλεται σε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης να παρέμβουμε με τρόπο που να να μάθει το παιδί να τοποθετεί τα γράμματα σωστά.
 
Παρακάτω θα παρουσιαστούν 3 απλές στο σχεδιασμό τους ασκήσεις που βοηθούν να γίνει συνείδηση στο παιδί η σωστή, σε αντίθεση με τη λανθασμένη, χωρική σχεδίαση των γραμμάτων.

Υλικά: χαρτιά Α4, μαρκαδοράκια ή χρωματιστά στυλό, μολύβι
Πρώτη άσκηση:
Σε μια σελίδα Α4 σχεδιάζουμε όλα τα γράμματα του αλφάβητου γύρω απο τον άξονα της γραμμής του τετραδίου εναλλάσσοντας σωστούς και λανθασμένους τρόπους. Το παιδί επιλέγει το σωστά γραμμένο γράμμα κυκλώνοντας το. Όταν επιλέγει το λανθασμένο τρόπο ρωτάμε “γιατί” και ζητάμε να μας πει Τι είναι λάθος πχ. “Το /γ/ πρέπει να περνάει τη γραμμή”


Δεύτερη άσκηση:
Σε μια σελίδα Α4 σχεδιάζουμε όλα τα γράμματα του αλφάβητου και ζητάμε απο το παιδί να βάλει τη γραμμή εκεί που θα έπρεπε σε σχέση με το γράμμα. Όταν κάνει λάθος διορθώνουμε και κάνουμε μια μικρή υπενθύμιση για το πως γράφεται σωστά το συγκεκριμένο γράμμα.

Τρίτη άσκηση:
Στο τετράδιο γράφουμε λέξεις που εμπεριέχουν γράμματα που είναι τοποθετημένα με λανθασμένο τρόπο στη γραμμή. Ζητάμε απο το παιδί να κυκλώσει τα λάθος και να ξαναγράψει απο κάτω τη λέξη σωστά.Σκοπός: Η συνειδητοποιήση και η βαθύτερη εντύπωση του σχεδιασμού των γραμμάτων. Να τονίσουμε τις διαφορές μεταξύ τους πχ. Το /γ/ περνάει απο κάτω, το /β/ ακουμπάει πάνω στη γραμμή αλλά είναι ψηλό κτλ. Όλα αυτά προσπαθούμε να γίνονται πάντα με το τρόπο: “το σωστό σε αντίθεση με το λάθος”. Παράδειγμα γραφής κατα υπαγόρευση μετά τις ασκήσεις:

Σε ένα παιδί της Β' Δημοτικού όπου το αρχικό γραπτό του είχε έντονα προβλήματα χωρικής αντίληψης την ίδια μέρα με τις ασκήσεις έγινε η παραπάνω υπαγόρευση προτάσεων με την οδηγία ότι πρέπει να θυμάται «πως μπαίνουν τα γραμματάκια».

Tip: Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με διάφορους τρόπους και με διάφορα μέσα για να πετύχουμε το καλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης του σωστού χωροταξικού προσανατολισμού των γραμμάτων. Για αυτό καλό είναι να επαναλαμβάνονται οι ασκήσεις σε μαυροπίνακα, ασπροπίνακα, άμμο κα. ώστε οι ασθήσεις να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματα να είναι άμεσα και περισσότερο ικανοποιητικά.

Άσπα Μητρακάκη, Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας

Πηγή

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...