26 Φεβ 2014

Πως η Αναπτυξιακή Διαταραχή του Συντονισμού επηρεάζει ένα παιδί

Αρκετά συχνά βλέπουμε παιδιά που είναι αρκετά αδέξια, κάνουν εύκολα ζημιές, οι δάσκαλοι τα χαρακτηρίζουν ανώριμα και παιδιά που "δεν την παίρνουν την γνώση" εύκολα, το γραπτό τους δεν είναι πάντα το πιο οργανωμένο και καθαρό, δυσκολεύονται στην εκτέλεση απλών καθημερινών δραστηριοτήτων και δεν καταφέρνουν να συντονίσουν απλές κινήσεις.

Η ένδυση, η ώρα του φαγητού, η γραφοκινητική διαδικασία, το διάβασμα, η συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια στο σχολείο που απαιτούν μια κινητική επιδεξιότητα δυσκολεύουν τα παιδιά με Αναπτυξιακή Διαταραχή του Συντονισμού.


Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η Αναπτυξιακή Διαταραχή του Συντονισμού, εκτός από την ανωριμότητα στον κινητικό συντονισμό, περιλαμβάνει και άλλες δυσκολίες όπως στην ομιλία, στις κινήσεις των ματιών, στην αντίληψη, την σκέψη, την προσωπικότητα κα την συμπεριφορά, την μεταβλητότητα, καθώς και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

ΚΙΝΗΣΗ
 Οι δεξιότητες αδρού και λεπτού συντονισμού είναι ανώριμες, το παιδί δυσκολεύεται να τις μάθει και να τις εξελίξει, και η απόδοσή του σε κινητικές δραστηριότητες είναι αρκετά αδέξια. Ίσως επηρρεαστεί και η ισορροπία του.

ΟΜΙΛΙΑ
 Η άρθρωση ίσως είναι ανώριμη ή ακόμη και ακατάληπτη στα πρώτα χρόνια. Η ομιλία μπορεί να είναι εξασθενημένη ή να αργεί να αναπτυχθεί.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ
Πιθανότατα να υπάρχουν δυσκολίες στον έλεγχο των κινήσεων των ματιών όταν θέλουν να παρακολουθήσουν ένα κινούμενο αντικείμενο ή δυσκολίες στην γρήγορη και αποτελεσματική αναζήτηση από αντικείμενο σε αντικείμενο. Ίσως να επηρρεαστεί ο οπτικοκινητικός συντονισμός.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Υπάρχει φτωχή καταγραφή και ερμηνεία των μηνυμάτων που μεταφέρουν οι αισθήσεις, καθώς και δυσκολίες στην μετάφραση αυτών των μηνυμάτων σε κατάλληλες δράσεις.

ΣΚΕΨΗ
Το παιδί μπορεί να έχει φυσιολογική νοημοσύνη, αλλά έχει ιδιαίτερη δυσκολία στον σχεδιασμό και την οργάνωση των σκέψεών του. Μαζί με μέτριες μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί το παιδί να έχει σημαντικά προβλήματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ίσως υπάρχουν προβλήματα στο διάβασμα, το γράψιμο, το συλλαβισμό, αντιστροφές στην γραφή γραμμάτων/ αριθμών, αντιστροφές στην σειρά των γραμμάτων μιας λέξης ή των αριθμών, καθώς και με την χρήση των αριθμών στην δουλειά ή στα μαθηματικά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Το παιδί μπορεί να εμφανίσει προβλήματα συμπεριφοράς, για παράδειγμα ανησυχία, έλλειψη ελέγχου, στενοχώρια, μοναξιά, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης και/ή προβλήματα συμπεριφοράς λόγω ματαίωσης, και ίσως αναπτυχθούν δευτερογενή συναισθηματικά προβλήματα  (π.χ. άρνηση να πάει στο σχολείο, ενούρηση, δυσκολία στις φιλίες, εύκολα αναστατώνεται). Τα προβλήματα, συχνά  προκαλούνται από την πίεση του παιδιού  από τα υπόλοιπα παιδιά και τους ενηλίκους.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ
Τα παιδιά έχουν "καλές" μέρες -στις οποίες μπορούν να κάνουν πράγματα καλύτερα από άλλες φορές- και "κακές" μέρες. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, όταν δουλεύουμε με παιδιά που έχουν Αναπτυξιακή Διαταραχή του Συντονισμού, και ειδικότερα όταν η απόδοσή τους ποικίλει από ώρα σε ώρα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Developmental Coordination Disorder, Hints and tips for the activities of daily living, Morven F. Ball

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...