13 Μαρ 2015

Τα 50 συμπτώματα της Δυσλεξίας

Η δυσλεξία παρουσιάζεται τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο Δημοτικό ως μια «διαφορετικότητα» στις διαδικασίες επεξεργασίας -Γλώσσας και Μαθηματικών- που συχνά χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κατάκτηση της γραφής κι ανάγνωσης, σε παιδιά με κανονική ή ανώτερη ευφυΐα. Έχει σοβαρές ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνέπειες στη ζωή ενός παιδιού.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 50 συμπτώματα της Δυσλεξίας:

Γενικά

    -Αδυνατεί να διαβάσει, να γράψει ή να συλλαβίσει, δυσανάλογα με τη νοητική του κατάσταση.
   -Φαίνεται ανώριμος, τεμπέλης κι ότι δεν προσπαθεί αρκετά για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.
    -Παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς.
  -Αδυνατεί να ανταποκριθεί στα διαγωνίσματα του σχολείου, αν και έχει προετοιμαστεί  κατάλληλα.
    -Χάνει την αίσθηση του χρόνου αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
    -Δεν έχει πολύ καλό προσανατολισμό.
    -Λόγω των συνεχόμενων σχολικών αποτυχιών, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση.
    -Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί για την ολοκλήρωση μίας εργασίας ή αποσπάται εύκολα.
   -Μαθαίνει πιο εύκολα μέσω οπτικών βοηθημάτων, σχεδιαγραμμάτων, πειραμάτων και της παρατήρησης.
    -Αποφεύγει τη συμμετοχή του σε σχολικές εργασίες.

Όραση, Ανάγνωση κι Ορθογραφία

    -Παραπονιέται ότι βλέπει ανύπαρκτη κίνηση καθώς διαβάζει, γράφει, ή αντιγράφει.
  -Φαίνεται να έχει δυσκολία με την όραση, όμως οι οφθαλμολογικές εξετάσεις δεν αποκαλύπτουν κανένα πρόβλημα.
    -Δεν κατανοεί πλήρως αυτά που διαβάζει.
    -Διαβάζει με αργό ρυθμό και συλλαβιστά.
    -Χάνει τη σειρά του κειμένου κατά την ανάγνωση.
   -Διαβάζοντας ή γράφοντας παρουσιάζει επαναλήψεις, προσθήκες, μεταθέσεις, παραλείψεις, αντικαταστάσεις κι αντιστροφές στα γράμματα, αριθμούς ή / και λέξεις.
    -Μπερδεύει γράμματα ή αριθμούς.
    -Δυσκολεύεται να κατανοήσει και να ανακαλέσει τους κανόνες της ορθογραφίας.

Ακοή κι Ομιλία

    -Ακούει πράγματα που δεν ειπώθηκαν.
    -Δείχνει ότι κατά τη διατύπωση των οδηγιών για τη λύση μιας εργασίας φαίνεται ότι δεν ακούει όλες τις λεπτομέρειες.
    -Αποσπάται εύκολα από ήχους.
    -Δυσκολεύεται να εκφράσει τις σκέψεις του με λόγια.
    -Δεν ολοκληρώνει αυτό που θέλει να πει.
    -Τραυλίζει κάτω από πίεση.
    -Δεν προφέρει σωστά μεγάλες λέξεις ή μεταθέτει τις φράσεις, τις λέξεις και τις συλλαβές κατά την ομιλία.

Γραφή και Κινητικές Δεξιότητες

    -Παρουσιάζει τετραποδική λαβή γραφής ή πιάσιμο του μολυβιού με ασυνήθιστο τρόπο.
    -Γράφει δυσανάγνωστα.
    -Αλλάζει πολύ συχνά γραφικό χαρακτήρα.
    -Γράφει με πολλά ορθογραφικά λάθη, χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις, χωρίς σημεία στίξης, χωρίς τόνους ή χωρίς κεφαλαία γράμματα.
    -Ξεκινάει να γραφεί από το μέσο της σελίδας ή παραλείπει γραμμές.
    -Δεν μπορεί να αντιγράψει πλήρως και χωρίς λάθη ή παραλήψεις ένα κείμενο.
    -Μοιάζει αδέξιος ή με φτωχές κινητικές δεξιότητες.
    -Μπερδεύει το δεξί με το αριστερό.
    -Παρουσιάζει ελλιπή λεπτή κινητικότητα.

Μαθηματικά και Διαχείριση Χρόνου
    -Δυσκολεύεται να μάθει να λέει την ώρα, τις ημέρες, τους μήνες, τις εποχές.
    -Δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο του.
    -Δυσκολεύεται να μάθει διαδοχικές πληροφορίες ή καθήκοντα.
    -Μπερδεύει τους αριθμούς, όπως το 4 με το 7.
    -Δυσκολεύεται να μάθει την αξία των χρημάτων και τη σωστή διαχείρισή τους.
    -Χρησιμοποιεί πάντα τα δάχτυλα για να μετρήσει.
    -Δυσκολεύεται να μάθει τις μαθηματικές πράξεις.
    -Δυσκολεύεται να αναπτύξει μαθηματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Μνήμη

  -Έχει εξαιρετική μακροπρόθεσμη μνήμη για πρόσωπα, εμπειρίες και τοποθεσίες, αλλά αδυνατεί να απομνημονεύσει ακολουθίες ή γεγονότα που δεν έχει βιώσει.
   - Σκέφτεται κυρίως με εικόνες και συναισθήματα κι όχι με λέξεις ή ήχους.
   -Έχει φτωχό εσωτερικό διάλογο.

Συμπεριφορά κι Ανάπτυξη

    -Είναι τρομερά ανοργάνωτος/η ή καταναγκαστικά τακτικός/ή.
    -Μπορεί να είναι στην τάξη ανήσυχος/η ή απόμακρος/η.
   -Ακολουθεί πολύ νωρίς ή με καθυστέρηση τα αναπτυξιακά στάδια (ομιλία, μπουσούλημα, περπάτημα, κτλ).
    -Παρουσιάζει ενούρηση που δε συμβαδίζει με την ηλικία του.
    -Κάνει περισσότερα λάθη όταν βρίσκεται υπό συναισθηματική πίεση.

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...