26 Απρ 2016

Σεμινάριο WISC

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας έχουμε την ομάδα του καθηγητή Ι.Ν. Παρασκευόπουλου για την παρουσίαση του σεμιναρίου WISC-ΙΙΙ.

Στόχος σεμιναρίου:
Η εκπαίδευση στην αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιού και εφήβου με τη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των Ελληνικών Κλιμάκων Νοημοσύνης WISC-III.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν την ικανότητά τους μέσα από την παρουσίαση και συζήτηση (κλινικών ή εθελοντικών) περιστατικών των ίδιων και της εκπαιδεύτριας.

Συμμετέχοντες:
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Διάρκεια:
Σάββατο: 14/5/2016 (10.00-17.00)
Κυριακή: 15/5/2016 (10.00-17.00)
Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Εφήβου «Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος» (Μυτιλήνης 8Β, Μαρούσι)Κόστος συμμετοχής: 330 ευρώ
(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α)
Δηλώσεις συμμετοχής στο email: seminaria.athina@outlook.com (Τηλ. 6973 687770)
Περιεχόμενο:
Ορισμός της έννοιας της νοημοσύνης
Βασικές στατιστικές έννοιες σχετικές με την εκτίμηση της νοημοσύνης
Χρόνος και τρόπος χορήγησης των δοκιμασιών νοημοσύνης
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
Η τεχνική της χορήγησης του WISC-III με εξάσκηση και επαφή με το υλικό του τεστ και τον Οδηγό Εξεταστή
Βαθμολόγηση των Κλιμάκων
Η συνολική ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Η συζήτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης με τον/την εξεταζόμενο/η και τους γονείς
συγγραφή ψυχολογικής έκθεσης
Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...