23 Ιουλ 2011

Ορολογία: Κατηγοριοποίηση

Ανήκουν όλα στην κατηγορία των φρούτων.

Τι είναι η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ?Κατηγοριοποίηση (categorization), είναι η ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές σε διάφορα αντικείμενα και έννοιες του περιβάλλοντος, και να είναι σε θέση να τα/τις ομαδοποιεί με βάση τις ιδιότητές τους.

Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...