19 Ιουλ 2011

Ορολογία: Πράξη


  Τι είναι η
ΠΡΑΞΗ?
Πράξη (praxis) είναι η ικανότητα ενός ατόμου να συλλαμβάνει και να σχεδιάζει μια νέα κινητική δράση σαν απάντηση στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...