1 Αυγ 2011

Ορολογία: Αδρός συντονισμός


Τι είναι ο ΑΔΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ?


Ο αδρός συντονισμός (gross coordination), είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί συνδυαστικά μεγάλες μυικές ομάδες για τον έλεγχο στοχοκατευθυνόμενων κινήσεων. Η επίτευξη κινητικών δεξιοτήτων μέσω ομαλών μοτίβων και αλληλουχιών της κίνησης, υποστηρίζει σημαντικά τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως το περπάτημα, το τρέξιμο κ.α.

Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt
   WILLARD & SPACKMAN'S Occupational Therapy, Crepeau, Elizabeth Blesedell; Cohn, Ellen S.; Boyt Schell, Barbara A.

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...