5 Δεκ 2011

Ορολογία: Οπτική διάκριση
Τι είναι η ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ?

Η οπτική διάκριση (visual discriination) είναι η ικανότητα εντοπισμού χαρακτηριστικών ενός ερεθίσματος για αναγνώριση, αντιστοίχιση και κατηγοριοποίηση. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες οπτικής διάκρισης απαιτούν την ικανότητα παρατήρησης ομοιοτήτων και διαφορών  μεταξύ μορφών και συμβόλων με όλο και περισσότερη πολυπλοκότητα.

Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. PrattΗ γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...