6 Δεκ 2011

Σεμινάρια του Fairy Tale Test Society

Νέα μορφή σεμιναρίων του Fairy Tale Test Society, για τη χρήση του ψυχοδιαγνωστικού εργαλείου "Fairy Tale Test" (Το Τεστ των Παραμυθιών), το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της προσωπικότητας παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, οργανώνονται στην Αθήνα, με βασική εκπαιδεύτρια την Δρ. Καρίνα Κουλάκογλου, Ph.D., Παιδοψυχολόγο και Δημιουργό του Fairy Tale Test (Τεστ των Παραμυθιών), για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας.

Η Fairy Tale Test Society αποφάσισε να διαμορφώσει αντίστοιχα τη μορφή των σεμιναρίων εκπαίδευσης των ψυχολόγων ή φοιτητών ψυχολογίας που ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν να επιλέξουν τη συμμετοχή τους:

α) Σε διήμερα, ομαδικά, εκπαιδευτικά σεμινάρια (διάρκειας 16 ωρών - ένα Σαββατοκύριακο / περίοδο Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου, Ιουνίου) με κόστος συμμετοχής 200 ευρώ.

β) Σε ατομικά σεμινάρια (διάρκειας 8 ωρών / καθημερινές / καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν συνεννοήσεως με τους εκπαιδευτές της εταιρείας) με το ίδιο κόστος.

Καθώς, η Fairy Tale Test Society παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας των πρωτοκόλλων που έχουν χορηγήσει οι αγοραστές και εκπαιδευμένοι στο τεστ, ειδική τιμή θα γίνεται στους φοιτητές που θα εκπαιδευτούν προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν σε έρευνες ή πτυχιακές εργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών στα σεμινάρια, απευθυνθείτε:

Fairy Tale Test Society
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6208085 (ώρες γραφείου)

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...