29 Φεβ 2012

Υπερασπίζοντας τα δικαιωματα των ανηλίκων

Ο Συνήγορος του Πολιτή δίπλα στα παιδιά με νέα ιστοσελίδα για τα δικαιώματα τους.

Παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να επικοινωνήσουν με το Συνήγορο του Πολίτη και να πάρουν απαντήσεις σε διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Οι απαντήσεις θα δίνονται από επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη, ειδικευμένους σε θέματα προάσπισης Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Για τη νέα ιστοσελίδα, www.0-18.gr/rotao, που θα λειτουργήσει πιλοτικά στον ιστοχώρο του Συνηγόρου του Πολίτη, για το τρέχον σχολικό έτος, ενημερώθηκαν οι σχολικές μονάδες, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Κοντογιάννης.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, μέσω της ιστοσελίδας αυτής, οι ανήλικοι θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις για τον προτεινόμενο τρόπο χειρισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις προβλέψεις της λοιπής νομοθεσίας, αλλά και τις υπάρχουσες δομές, υπηρεσίες και πρακτικές.

Επιλεγμένες ερωτήσεις και απαντήσεις, χωρίς παράθεση στοιχείων των προσώπων που απευθύνθηκαν στον Συνήγορο, θα παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες, για να διευκολύνουν τους ανηλίκους στην κατανόηση των δικαιωμάτων και των τρόπων προάσπισής τους.

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...