23 Φεβ 2012

Αυτισμός και Κινητικές Δεξιότητες

Μια πρόσφατη έρευνα δημοσιεύτηκε στο Autism σχετικά με την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. Οι ερευνητές μελέτησαν 144 παιδιά από 67 οικογένειες, στις οποίες τουλάχιστον ένα παιδί είχε διάγνωση αυτισμού. Το Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd Edition πραγματοποιήθηκε σε ζευγάρια αδελφών. Τα αποτελεσματα έδειξαν τα εξής:

  • όσο χαμηλότερη βαθμολογία στο Bruininks, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της κοινωνικής δυσλειτουργίας και της σοβαρότητας του αυτισμού
  • η συνολική κινητική δεξιότητα ήταν τουλάχιστον χαμηλότερη κατά ένα βαθμό τυπικής απόκλισης από τον μέσο αριθμητικό όρο στο 83% των συμμετεχόντων με αυτισμό
  • μόνο το 6% των ανεπηρρέαστων αδελφών εμφάνισε απόκλιση χαμηλότερα από τον μέσο αριθμητικό όρο σε σχέση με τη συνολική αξιολόγηση
  • οι συνολικές κινητικές επιδόσεις των αδερφών χωρίς αυτισμό ήταν κατ ουσίαν φυσιολογικές

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η κινητική δυσλειτουργία συνιστά ένα ουσιώδες συστατικό του αυτισμού.

Reference: Hilton CL, Zhang Y, White, MR, Klohr CL, Constantino J. Motor impairment in sibling pairs concordant and discordant for autism spectrum disorders. Autism. Published Jan. 18, 2012. doi: 10.1177/1362361311423018

Πηγή

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...