28 Μαΐ 2012

Ορολογία: ΑγνωσίαΤι είναι η ΑΓΝΩΣΙΑ?
Αγνωσία είναι η ανικανότητα αναγνώρισης των αντικειμένων του περιβάλλοντος και του σώματός μας. Η διαταραχή αυτή συνδυάζεται και με διαταραχές της πράξης. Διακρίνουμε τις παρακάτω αγνωσικές διαταραχές:

  1. Στερεαγνωσία. Είναι η δυσκολία αναγνώρισης ενός αντικειμένου που δίνουμε στα χέρια του ατόμου προς αναγνώριση. Προυπόθεση, ότι δεν υπάρχουν διαταραχές της αισθητικότητας.
  2. Οπτική αγνωσία. Είναι η δυσκολία κατά την οποία δεν αναγνωρίζονται τα αντικείμενα με την όραση, ενώ μπορεί να γίνει η αναγνώρισή τους με την αφή (διαφορετική αισθητική οδός). Η βλάβη εντοπίζεται στο αριστερό ινιακό ημισφαίριο.
  3. Ακουστική αγνωσία. Είναι η δυσκολία κατά την οποία το άτομο δεν αναγνωρίζει ηχητικά ερεθίσματα, είτε λέξεις είναι αυτά, είτε θόρυβος ή μουσική. Η βλάβη εντοπίζεται στο αριστερό ημισφαίριο (κροταφικός λοβός).
  4. Αγνωσία χώρου. Πρόκειται για διαταραχή της αντίληψης του χώρου και των χωρικών σχέσεων. Διακρίνουμε διάφορες μορφές όπως:
  • Κυρίως διαταραχή αντίληψης του χώρου κατά την οποία το άτομο δε μπορεί να εντοπίσει τα αντικείμενα στο χώρο, να παραβάλλει μεγέθη, αποστάσεις και να δει το χώρο στερεοσκοπικά.
  • Διαταραχή της χρήσης των χωρικών δεδομένων. Μονόπλευρη αγνωσία χώρου, κατά την οποία το άτομο "παραμελεί" και "αγνοεί" τα αριστερά χωρικά δεδομένα. Ακόμα και όταν ζωγραφίσει κάτι, ζωγραφίζει μόνο τη δεξιά πλευρά του αντικειμένου. Η βλάβη εντοπίζεται στη βρεγματοκροταφοινιακή περιοχή δεξιά.
  • Διαταραχή της τοπογραφικής μνήμης, που εμφανίζεται με δυσχέρεια του προσανατολισμού στο χώρο.
     5. Σωματοαγνωσία. Το άτομο αγνοεί τμήμα του σώματός του ή ολόκληρο το σώμα του. Όταν η βλάβη είναι στο δεξιό ημισφαίριο, αγνοείται η αριστερή πλευρά του σώματος. Ακόμα και σε αριστερή ημιπληγία, το άτομο δεν παραδέχεται την παράλυση. Όταν η βλάβη είναι στο αριστερό ημισφαίριο, τότε εκδηλώνεται γενική σωματοαγνωσία ή αυτοτοποαγνωσία (αδυναμία προσδιορισμού διαφόρων τμημάτων του σώματος).
   6. Προσωποαγνωσία, κατά την οποία το άτομο δεν αναγνωρίζει διάφορα οικεία πρόσωπα, ή τα αναγνωρίζει μόνο από δευτερεύοντα χαρακτηριστικά (συμπερασματικά). Η βλάβη εντοπίζεται πίσω από τη Ρολάνδειο αύλακα, δεξιά.
  7. Σύνδρομο Gerstmann. Είναι η αδυναμία αναγνώρισης των δακτύλων που συνδυάζεται με αγνωσία του δεξιού και αριστερού, καθώς και με αναριθμησία. Η βλάβη εντοπίζεται στη γωνιώδη έλικα αριστερά.


Πηγή: Νευρολογία, Ευάγγελος Γ. Παπαγεωργίου

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...