5 Ιουν 2012

Σεμινάριο εκπαίδευσης στην ADOS-G

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ADOS-G στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Για πληροφορίες σχετικά με το σενάριο και για δήλωση συμμετοχής επικοινωνήστε με τη γραμματεία του  παραρτήματος στο τηλ. 2310 241 287 ή στο e-mail:  thess_seminar@autismgreece.gr


Το εργαλείο Autism Diagnostic Observation Schedule – Generic (ADOS-G) είναι μια ημιδομημένη παρατήρηση-συνέντευξη που χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη και την έρευνα για τη έγκυρη διάγνωση (αλλά και αξιολόγηση) των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος. Στην προσπάθεια να καλύψει το σύνολο του φάσματος τόσο όσον αφορά το επίπεδο λειτουργικότητας όσο και την ηλικία, υπάρχουν 4 τύποι (modules 1-4) του εργαλείου, που καλύπτουν από μικρά παιδιά χωρίς λόγο μέχρι ενήλικες με ευχέρεια λόγου.

Η χρήση του απαιτεί εκπαίδευση από εγκεκριμένους εκπαιδευτές. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης απευθύνονται σε Παιδοψυχιάτρους, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και γενικά επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά ή/και ενήλικες με τις διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. Το σεμινάριο διαρκεί 4 ημέρες και περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις, αλλά και πρακτικές συνεδρίες, όπου ο εκπαιδευόμενος καλείται να διεξαγάγει την παρατήρηση σε πραγματικό παιδί. Ακριβώς λόγω της πρακτικής άσκησης και των απαραίτητων πρακτικών σε video, η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 4 εκπαιδευόμενοι  ανά εκπαιδευτή.

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...