18 Δεκ 2013

ΧΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Ενα διασκεδαστικό, ομαδικό παιχνίδι για 5 και πάνω παίκτες.

 Όλα τα παιδιά κάθονται στις καρέκλες τους, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε κυκλική διάταξη. Ένα παιδί βγαίνει έξω από το δωμάτιο. Τα υπόλοιπα παιδιά αλλάζουν θέσεις, ενώ κάποιο καταλαμβάνει τη θέση εκεινού που βγήκε έξω. Το παιδί επιστρέφει και πρέπει να βρεί τη χαμένη του θέση. Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε παιδιά άνω των τεσσάρων ετών και αποτελεί καλή εξάσκηση της μνήμης και του χωρικού προσανατολισμού.

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...