20 Φεβ 2015

Νευρολογική εξήγηση των Μαθησιακών δυσκολιών

Πολλά έχουμε ακούσει και διαβάσει σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, ποιά σημάδια είναι ανησυχητικά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ή σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθούμε, αλλά τί συμβαίνει πραγματικά στον εγκέφαλο;

Παρακάτω αναλύονται οι διαδικασίες που επιτελούνται στον εγκέφαλο, όταν καλούμαστε να κάνουμε Ανάγνωση, Αντιγραφή και Ορθογραφία.


ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1.Στάδιο: τα γράμματα καταγράφονται κατοπτρικά στο Δ. ημισφαίριο. Μέσω του μεσολόβιου περνά στο Α ημ.

2.Στάδιο: οι πληροφορίες μετακινούνται στο βρεγματικό λοβό, στη γωνιώδη έλικα που είναι το οπτικό κέντρο του λόγου κωδικοποιείται και αποκωδικοποιείται  η οπτική εικόνα. Κατά τη λειτουργία της Α γίνεται και η μετάφραση των γραμματικών στοιχείων σε φωνητικά.

3.Στάδιο: τα φωνητικά στοιχεία καταγράφονται στο ακουστικό κέντρο (Γουέρνικε) στον κροταφικό λοβό με τη λειτουργία της κωδικοποίησης (δηλ. καταγραφής στη μνήμη) και αποκωδικοποίησης (ανάκλησης).

4.Στάδιο: έχουμε ανάκληση των φωνητικών εικόνων και προγραμματίζεται το κινητικό κέντρο του λόγου (Μπροκά) για να συντελεστεί η λειτουργία της φώνησης.

5.Στάδιο: το κέντρο του Μπροκά με τη βοήθεια και άλλων θα παράξει την ανάγνωση.ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

1.Στάδιο:καταγραφή γραμμάτων στο Α ημ. Και κωδικοποίηση τους στη βραχύχρονη μνήμη.

2.Στάδιο: επεξεργασία των οπτικών εικόνων και μετάφραση των οπτικών σε φωνητικά .

3.Στάδιο: τα φωνητικά καταγράφονται στο Γουέρνικε και μπαίνει σε λειτουργία η κωδικοποίηση και αποκωδικοποίησης.

4.Στάδιο: γίνεται ανάκληση οπτικής και ακουστικής μνήμης  και δίνονται οι πληροφορίες στο γραφοκινητικό κέντρο του λόγου Εξνέρ.

5.Στάδιο: Το γραφοκινητικό κέντρο θα προβεί στην λειτουργία της αντιγραφής.ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

1.Στάδιο: τα ακουστικά στοιχεία των λέξεων καταγράφονται στο ακουστικό κέντρο του λόγου Γουέρνικε με κωδ-αποκωδικοποίηση.

2.Στάδιο:γίνεται ανάκληση των οπτικών και ακουστικών εικόνων και προγραμματίζεται το γραφοκινητικό κέντρο του Εξνέρ.

3.Στάδιο: Το γραφοκινητικό κέντρο θα προβεί στην λειτουργία της ορθογραφίας.

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...