3 Φεβ 2015

Πίνακες με τελείες! Για να ξεμπερδέψουμε την Ανάγνωση & Γραφή στη Δυσλεξία

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στη κωδικοποίηση του προφορικού λόγου σε γραπτό;

Τα παιδιά με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες στη μεγάλη τους πλειοψηφία εμφανίζουν ελλείψεις στη φωνημική τους επίγνωση. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν να κωδικοποιήσουν το προφορικό λόγο σε γραπτό καθώς και τα αναγνωστικά τους λάθη οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη φωνημική σύγχυση των φωνημάτων. Το αποτέλεσμα της παράλειψης γραμμάτων ή προσθήκης άλλων, των αναγραμματισμών και αντικαταστάσεων ολόκληρων λέξεων με άλλες είναι συχνό.

Εδώ θα δείξουμε μια άσκηση που προσπαθεί να ξεμπερδέψει τις λέξεις, που συχνά μπερδεύουν τα παιδιά με Δυσλεξία, αυτές με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα, όταν δηλαδή δύο σύμφωνα βρίσκονται δίπλα-δίπλα σε μια λέξη και προφέρονται μαζί πχ. γλυκό


Άσκηση: Σε έναν πίνακα με κουτάκια γράφουμε λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα αφήνοντας μια γραμμή κάθε φορά ελεύθερη και συνεχίζουμε με την επόμενη.

Στη συνέχεια το παιδί διαβάζει κάθε μια λέξη. 

Έπειτα εξηγούμε ότι πρέπει να βάλει κάτω απο κάθε φώνημα (γράμμα) μια τελεία. Στο τέλος ζητάμε να μας πει ποια σύμφωνα είναι δίπλα, δίπλα, τα προφέρει μαζί πχ. /μν/ και τέλος τα ενώνει μεταξύ τους. Αυτό το κάνει για όλες τις λέξεις!


Αυτή η άσκηση μπορεί να δώσει αφορμές για περισσότερες ασκήσεις:
  • Να χρησιμοποιήσει κάποιες λέξεις σε προτάσεις.
  • Να γράψετε κάποιες απο τις παραπάνω λέξεις κάνοντας φωνημικά λάθη πχ. αναγραμματισμό και το παιδί να πρέπει να εντοπίσει το λάθος και να τη γράψει σωστά.
  • Να βρει και άλλες λέξεις που ξεκινούν/περιέχουν αυτό το σύμπλεγμα.


Tip:
Μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο και σε λέξεις με τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. συντρίβω


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...