9 Μαΐ 2016

ΕΡΕΥΝΑ: 15 παράγοντες ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ που οδηγούν τα παιδιά στην επιτυχημένη ΓΡΑΦΗ

Μια πρόσφατη έρευνα, σχετικά με τους παράγοντες προγραφής που χρειάζονται για μια επιτυχημένη διαδικασία γραφής, ολοκληρώθηκε το 2015 από 535 εργοθεραπευτές και βοηθούς εργοθεραπευτών στις ΗΠΑ. Οι απαντήσεις αναφέρουν τα εξής:


95% απάντησε ότι η ικανότητα του παιδιού να αντιγράφει κάθετες γραμμές, οριζόντιες γραμμές, κύκλους, τετράγωνα και τρίγωνα ήταν ένας καλός προγνωστικός δείκτης της επιτυχημένης γραφής.

98% αισθάνθηκε πως η ικανότητα της μίμησης και αντιγραφής ενός πλάγιου σταυρού (υποδεικνύοντας το πέρασμα της μέσης γραμμής) ήταν σημαντική για την επιτυχημένη γραφή.

77% ανέφερε πως οι δεξιότητες οπτικής αντίληψης ήταν πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής. 68% αισθάνθηκε πως η οπτικοκινητική ολοκλήρωση ήταν η πιο σημαντική από τις δεξιότητες οπτικής αντίληψης για την επιτυχημένη γραφή.

83% θεώρησε πως η ικανότητα σταθεροποίησης του χαρτιού με το μη κυριάρχο χέρι ήταν πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της γραφής.

74% αισθάνθηκε ότι η πλευρική κυριαρχία (εδραιωμένη πλευρίωση χεριού) ήταν σημαντική για την επιτυχημένη γραφή.

56% θεώρησε πως οι γνωστικές δεξιότητες ήταν σημαντικές για την ανάπτυξη της γραφής. Προσοχή, πράξη και κινητική μάθηση κρίθηκαν οι πιο σημαντικές γνωστικές δεξιότητες.

73% ανέφερε πως ο κινητικός σχεδιασμός ήταν σημαντικός για την επιτυχημένη γραφή.

43% αισθάνθηκε ότι η κιναίσθηση και η ιδιοδεκτικότητα ήταν πολύ σημαντικές για την επιτυχημένη γραφή.

82% ανέφερε ότι το σχήμα του σώματος είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της γραφής.

67% αισθάνθηκε πως η δυναμική τριποδική σύλληψη ήταν η πιο λειτουργική για την επιτυχημένη γραφή.

56% αισθάνθηκε πως μια ανώριμη δεξιότητα σύλληψης ψαλιδιού έχει ως συνέπεια μια αναποτελεσματική σύλληψη μολυβιού.

55% ανέφερε πως είναι απαραίτητα τα σκόπιμα μουντζουρογραφήματα για το φορμάρισμα και την εκμάθηση κατευθυντικότητας των γραμμάτων.

43% αισθάνθηκε ότι είναι πολύ σημαντικές οι ενδοπαλαμικές δεξιότητες χειρισμού για την επιτυχημένη γραφή.

50% ανέφερε πως οι δεξιότητες αμφίπλευρης ολοκλήρωσης είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη της γραφής.

Ο έλεγχος της στάσης του σώματος αναφέρθηκε ως το πιο σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος, ακολουθούμενο από τη σταθερότητα αρθρώσεων κοντά στον κορμό, την εγγενή δύναμη χεριού και τα τόξα της άκρας χείρας.


Reference: Shah, Lalitchandra J., et al. “Study of Pre-Handwriting Factors Necessary for Successful Handwriting in Children.” World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering 10.3 (2016): 643-650. Read the full article here http://www.waset.org/publications/10003772

http://yourtherapysource.com
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΛΓΑ ΚΑΜΠΙΩΤΗ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...