6 Μαΐ 2016

Ποιο γράμμα λείπει; Άσκηση για βελτίωση ανάγνωσης στη Δυσλεξία

Οι ασκήσεις που στοχεύουν στην φωνημική επίγνωση των παιδιών με Δυσλεξία, δηλαδή στην εκπαίδευση τους να ακούν και να χειρίζονται όλα τα φωνήματα των λέξεων, μπορούν να γίνουν με πολλούς τρόπους και πρέπει να ενέχουν το στοιχείο της βιωματικής συμμετοχής. Έτσι το δυσλεξικό παιδί που είναι κατεξοχήν ένας Κιναισθητικός και Αισθητηριακός μαθητής μπορεί να κατακτήσει με μεγαλύτερη ευκολία αυτή τη δεξιότητα.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η άσκηση: "Ποιο γράμμα λείπει;" που προτρέπει το παιδί να αναλύσει τα φωνήματα των λέξεων και να εκπαιδευτεί στην αυτονομία τους, δηλαδή στην ικανότητα πχ. ακούγοντας τη λέξη: /σκάλα/ να αναγνωρίζει ότι έχει 5 φωνήματα τα οποία μπορεί να ξεχωρίσει αλλά και να τα χειριστεί!

Υλικά: πλαστικά/χάρτινα χρωματιστά ποτήρια, διάφανα πλαστικά ποτήρια, χαρτάκια post it, μαρκαδόρος


Άσκηση: Αποφασίζουμε με ποια κατηγορία λέξεων θα δουλέψουμε. Γράφουμε σε κάθε ποτήρι απο ένα γράμμα των λέξεων αφήνοντας κενό στο ποτήρι που μπαίνει το φώνημα/γράμμα που θέλουμε να βρει το παιδί.

Έπειτα σε διαφανή πλαστικά ποτήρια βάζουμε αυτοκόλλητα χαρτάκια με τα γράμματα που λείπουν απο τις λέξεις. Λέμε τη ζητούμενη λέξη στο παιδί και ζητάμε να βρει το αντίστοιχο ποτήρι ανάλογα με αυτό που άκουσε.

Αφού το παιδί επιλέξει το γράμμα το τοποθετεί πάνω στο ποτήρι που είχαμε αφήσει κενό. Μετά διαβάζει τη λέξη. Αν έχει κάνει λάθος αφήνουμε να αυτοδιορθωθεί και να επιλέξει πάλι το σωστό γράμμα/φώνημα.
Tip: Είναι μια άσκηση που δεν εξαντλείται μόνο σε μια φορά. Έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής όπως πχ. σε λέξεις με /μπ/, /τσ/, /ντ/, /γκ/ κτλ.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...