2 Αυγ 2011

Ορολογία: Κινητικός σχεδιασμός

Τι είναι ο ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ?

Κινητικός σχεδιασμός (motor planning), ορίζεται ως η διαδικασία που περνάει ο εγκέφαλος και το σώμα  για να καθορίσουν το πως να εκτελέσουν ένα νέο έργο -για παράδειγμα, πως θα κουνήσουμε το πόδι μας στον καινούργιο χορό. Αυτή η διαδικασία είναι ενεργή καθόλη την διάρκεια της δραστηριότητας, και συνεχώς ο εγκέφαλος και το σώμα αναθεωρούν την φάση του σχεδιασμού προκειμένου να συμπεριλάβουν τη νέα πληροφορία, όπως το τι κάνουν τα πόδια του παρτενέρ στο χορό για να ακολουθήσουμε. Συχνά, όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο κινητικός σχεδιασμός, αναφέρονται σε όλη τη διαδικασία της πράξης. Ο κινητικός σχεδιασμός είναι το δεύτερο βήμα της πράξης.

Υπάρχουν τρία βασικά συστατικά για έναν επιτυχή κινητικό σχεδιασμό:
Η διαμόρφωση της ιδέας και η γνώση του τι πρέπει να κάνει το άτομο
Η οργάνωση της ακολουθίας της κίνησης που εμπλέκεται στη νέα δραστηριότητα
Η εκτέλεση των σχεδιασμένων κινήσεων σε μια ομαλή ακολουθία.
 

Πηγή:  The sensory processing disorder -Answer book, Tara Delaney, Ms, OTR/L
           Developmental Coordination Disorder -Hits and tips for the activities of daily living, Morven F. Ball
 

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...