5 Σεπ 2011

Ορολογία: Οπτική αντίληψη
Τι είναι η Οπτική Αντίληψη?

Με τον όρο οπτική αντίληψη (visual perception) εννοούμε την συνολική διαδικασία, η οποία είναι υπεύθυνη για την λήψη και αναγνώριση των οπτικών ερεθισμάτων. Το κομμάτι της, που εμπλέκεται στην λήψη του οπτικού ερεθίσματος είναι υπεύθυνο για την εξαγωγή και οργάνωση της πληροφορίας από το περιβάλλον. Ενώ το οπτικο-γνωστικό κομμάτι της, είναι η ικανότητα να ερμηνεύουμε και να χρησιμοποιούμε ότι έχει ειδωθεί. Αυτά τα δύο συστατικά μας επιτρέπουν να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε και είναι και τα δύο απαραίτητα για την λειτουργική όραση. Οι δεξιότητες της οπτικής αντίληψης περιλαμβάνουν την αναγνώριση και ταυτοποίηση σχημάτων, αντικειμένων, χρωμάτων, και άλλων ποιοτήτων. Η οπτική αντίληψη επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να κάνει ακριβής εκτιμήσεις σχετικά με το μέγεθος, τη διάταξη και τις χωρικές σχέσεις αντικειμένων.

Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...