16 Νοε 2011

Αριστερόχειρες!

Ειδικοί ερευνητές που μελέτησαν την πλευρά προτίμησης στον τομέα γραφής συμφώνησαν ότι η επιλογή αυτής οφείλεται σε βιολογικές και πιο πιθανά σε γενετικές αιτίες. Οι δύο πιο ευρεία διαδεδομένες γενετικές θεωρίες με αντικείμενο έρευνας την επιλογή του χεριού, συμφώνησαν ότι η εξελικτική φυσική επιλογή τοποθετεί πλειοψηφικά τον έλεγχο του λόγου και της γλώσσας στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου.

Τουλάχιστον το 85% του πληθυσμού είναι δεξιόχειρες. Αυτές οι θεωρίες επίσης εξηγούν την επίμονη και συνεχόμενη παρουσία της αριστερόχειρης μειονότητας. Η γενετική πρόταση που εξηγεί την προτίμηση πλευράς αναφέρει ότι υπάρχουν δύο αλληλόμορφα γονίδια (γονίδια που δρουν για το ίδιο γνώρισμα αλλά με διαφορετικό τρόπο) τα οποία σχετίζονται με την επιλογή.

Ένα από αυτά τα γονίδια είναι το γονίδιο D και το άλλο γονίδιο είναι το γονίδιο C. To γονίδιο D είναι πιο συχνό πληθυσμιακά και είναι πιο πιθανόν να εμφανιστεί σαν μέρος της γενετικής κληρονομιάς του ανθρώπου. Είναι το γονίδιο D που προωθεί την επιλογή γραφής στην δεξιά πλευρά στην πλειοψηφία των ανθρώπων.

Το γονίδιο C είναι λιγότερα πιθανό να εμφανιστεί στην γονιδιακή δεξαμενή, αλλά και όταν είναι παρόν, η επιλογή πλευράς γραφής του ανθρώπου με το γονίδιο C καθορίζεται τυχαία. Τα άτομα με το γονίδιο C έχουν 50% πιθανότητα να είναι δεξιόχειρες και 50 % πιθανότητα να είναι αριστερόχειρες.
Αυτές οι θεωρίες επιλογής γραφής είναι επίσης ενδιαφέρουσες, γιατί μπορούν να “εγγυηθούν” ότι η επιλογή της πλευράς στα άτομα με γονίδιο C (κυρίως αριστερόχειρες και κάποιοι δεξιόχειρες) μπορεί να εξαρτάται ή να επηρεάζεται από εξωτερικούς πολιτιστικούς παράγοντες και κοινωνικές πιέσεις - φαινόμενο τεκμηριωμένο από μελετητές.

Εάν η οικογενειακή γενετική δεξαμενή περιέχει C γονίδια τότε η επιλογή πλευράς γραφής γίνεται υπόλογη σε τυχαίες επιρροές, συμπεριλαμβάνοντας της οικογενειακής εκπαίδευσης και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, που ωφελούν την χρήση του ενός χεριού έναντι του άλλου. Ο προτεινόμενος γενετικός τόπος, που καθορίζει την επιλογή χεριού περιέχει ένα αλληλόμορφο γονίδιο από τον κάθε γονέα και οι διαφορετικοί πιθανοί γενετικοί συνδυασμοί είναι τα άτομα με γονίδια DD (δεξιόχειρες), άτομα με γονίδια DC (ελαφρά δεξιόχειρες) και άτομα με γονίδια CC, που είναι είτε αριστερόχειρες είτε δεξιόχειρες. Αυτοί οι γενετικοί συνδυασμοί μας κάνουν να καταλήγουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι δεξιόχειρες σε σύγκριση με τους λίγους αλλά μη τυχαίους αριστεροχειρες.

Στο βιβλίο του “Right-Hand, Left-Hand” ο Κρις Μακμάνους, καθηγητής σε Πανεπιστήμια του Λονδίνου, υποστηρίζει ότι οι αριστερόχειρες ως ομάδα έχουν διαχρονικά “δώσει” ένα άνω του μέσου όρου ποσοστό ανθρώπων με υψηλές επιδόσεις. Δίνει ιδιαίτερη, επίσης, έμφαση στο γεγονός ότι οι εγκέφαλοι των αριστερόχειρων είναι δομημένοι διαφορετικά, με τρόπο που διευρύνει το φάσμα ικανοτήτων τους, ενώ τα γονίδια που ευθύνονται για την αριστεροχειρία ρυθμίζουν και την ανάπτυξη των γλωσσικών κέντρων του εγκεφάλου.

Πηγή

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...