19 Δεκ 2011

Ορολογία: Οπτικοχωρικές σχέσεις


Τι είναι οι ΟΠΤΙΚΟΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ?


Στις οπτικοχωρικές σχέσεις (visual spatial relations) τα παιδιά έχουν την ικανότητα να διακρίνουν διαφορές μεταξύ παρόμοιων αντικειμένων και μορφών. Η ικανότητα αυτή βοηθάει τα παιδιά στην κατανόηση των σχέσεων και την αναγνώριση των βασικών εννοιών. Αυτή η περιοχή είναι στενά συνδεδεμένη με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, καθώς και τις αντιληπτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τα ανώτερα επίπεδα των μαθημάτων της φυσικής και των μαθηματικών.

Πηγή: http://www.childrensvision.com/reading.htm

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...