6 Απρ 2012

Ο Σύλλογος "ΣΤΗΡΙΖΩ"

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Ηρακλείου "ΣΤΗΡΙΖΩ" επιδιώκει να απολαύσουν τα αυτιστικά άτομα όλα τα δικαιώματά τους, όπως απορρέουν από τις σύγχρονες αντιλήψεις περί κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και από τις σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης της ιατρικής και της παιδείας.

Η συνάθροιση - συνεκπαίδευση και συμβίωση όλων των κατηγοριών ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινούς εκπαιδευτικούς και χώρους διαβίωσης πρέπει να αποτελέσει παρελθόν και αυτός πρέπει να είναι στόχος όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Αντιστοιχεί με παλιές, αντιεπιστημονικές και παρωχημένες δομές, οι οποίες για λόγους οικονομίας και διαγράφοντας τον παράγοντα άνθρωπο και προσωπικότητα, δεν προσέφεραν τίποτε ουσιαστικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη καμίας κατηγορίας ΑμεΑ. Υπό το παραπάνω πρίσμα κάθε φορέας ΑμεΑ πρέπει να «ξαναδεί» το ρόλο του και στον αγώνα αυτό είμαστε όλοι σύμμαχοι.

Τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας γίνεται φανερό με την βοήθεια της επιστήμης ότι ο αυτισμός απαιτεί ειδικής μορφής και περιεχομένου εκπαίδευση, η οποία καμία σχέση δεν έχει με τις λοιπές αναπηρίες, και ότι όταν δοθεί η κατάλληλη εκπαίδευση σε εξειδικευμένο περιβάλλον τα άτομα με αυτισμό έχουν τεράστιες δυνατότητες. Τα αυτιστικά άτομα εάν βοηθηθούν σωστά, όπως οι σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις απαιτούν, έχουν πολύ μεγάλη δυνατότητα να αναπτύξουν τις αρετές τους όπως εντιμότητα, ειλικρίνεια, εργατικότητα, σχολαστικότητα, τελειομανία, καλή οπτική μνήμη και όποιο άλλο ταλέντο έχουν και μπορούν να γίνουν -ανάλογα με την εκπαίδευση- αυτάρκη και ευτυχισμένα μέλη της κοινωνίας.

Οι παραπάνω λόγοι επέβαλλαν την ίδρυση του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Ηρακλείου «ΣΤΗΡΙΖΩ». Ιδρύθηκε την 7/5/2008 από 36 ιδρυτικά μέλη, οι περισσότεροι γονείς αλλά και φίλοι.

Επιδιώξεις του Συλλόγου
  • Να βοηθήσει και να στηρίξει τα αυτιστικά άτομα του Νομού Ηρακλείου, αλλά και τις οικογένειες τους. Να εργαστεί για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
  • Να συνεργαστεί με ομοειδείς οργανώσεις, αλλά και να συμβάλει στη προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων δημιουργίας υποδομών υγείας ανάλογης μορφής με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.
  • Να συνεργαστεί με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.) των αναπτυσσομένων χωρών με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των κατοίκων τους και την μείωση της φτώχειας.

  • Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς.
  • Ειδικότερη μέριμνα θα καταβάλλεται για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των αυτιστικών παιδιών και ατόμων.

Επικοινωνία

Ρούσου Χούρδου 4
71201 ΗΡΑΚΕΛΙΟ
Τηλ. 6975124514
E-mail: stirizw@gmail.com
Ιστολόγιο: www.stirizw.blogspot.com
Ιστότοπος: http://sites.google.com/site/stirizw

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...