6 Απρ 2012

Απτικο-κιναισθητικό στυλ μάθησης

Είναι γνωστό ότι ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο (Μαθησιακό Στυλ). Κάποιοι λέμε ότι είμαστε οπτικοί τύποι, άλλοι ακουστικοί, άλλοι κιναισθητικοί, ή συνδυασμός αυτών. Στην συγκεκριμένη ανάρτηση θα ασχοληθούμε με τους απτικο-κιναισθητικούς τύπους.

Τα παιδιά που είναι απτικο-κιναισθητικοί μαθητές, μπορούν να μαθαίνουν καλύτερα μέσω της κίνησης και της αφής. Επωφελούνται από δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τα χέρια τους και τους επιτρέπουν να χειρίζονται αντικείμενα. Η διδασκαλία απτικο-κιναισθητικών μαθητών απαιτεί αποτελεσματικές δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να γνωρίζουν τα υλικά μέσω της αδρής και λεπτής κινητικής δεξιότητας.

Απτικοί μαθητές

Οι απτικοί μαθητές μαθαίνουν μέσω της αφής, του χειρισμού και των δημιουργικών δραστηριοτήτων όπως ο μοντελισμός.

Κιναισθητικοι μαθητές

Οι κιναισθητικοί μαθητές μαθαίνουν μέσω της κίνησης όλου του σώματος και της δραστηριοποίησής τους.

Χαρακτηριστικά

Οι απτικο-κιναισθητικοί μαθητές δυσκολεύονται να παραμείνουν σε μια θέση και συχνά χρειάζονται να κινούνται νευρικά καθώς μαθαίνουν. Απολαμβάνουν τις κατασκευές, την δημιουργία πραγμάτων και δείχνουν τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρουν τους σωματικά.

Πλεονεκτήματα

Οι απτικο-κιναισθητικοί μαθητές έχουν ισχυρή αισθητικοκινητική μνήμη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θυμούνται πως να κάνουν κάτι αφού το έχουν κάνει ήδη μια φορά. Έχουν καλά αναπτυγμένες τις αδρές και λεπτές κινητικές δεξιότητες και συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της τάξης.

Στρατηγικές μάθησης

Περιορίστε την μελέτη στα 10-15 λεπτά, και έπειτα να ακολουθεί διάλειμμα 2 λεπτών για να έχει την δυνατότητα να κάνει κάνει ενεργητικό (οι χρόνοι μπορούν να αλλάζουν βάση της ηλικίας και των δυνατοτήτων του παιδιού). Μπορείτε να του επιτρέψετε να παίζει με ένα μπαλάκι για το άγχος (stress ball) κατά την διάρκεια του διαβάσματος. Επίσης, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα μουσεία που σας επιτρέπουν να χειρίζεστε τα αντικείμενα για να αποκτήσετε την γνώση. 

Στρατηγικές διδασκαλίας

Όπως προαναφέραμε, οι απτικο-κιναισθητικοί μαθητές επωφελούνται από απτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Ενθαρρύνεται τους μαθητές να κρατούν τις δικές τους σημειώσεις. Χωρίστε το μάθημα σε μικρές ενότητες, και επιτρέψτε την κίνηση μεταξύ των ενοτήτων. Στην περίπτωση που έχετε πάνω από έναν απτικο-κιναισθητικό μαθητή, μπορείτε να τους ομαδοποιήσετε και να τους τοποθετήσετε μαζί έτσι ώστε η νευρική τους κίνηση να μην ενοχλεί τους υπολοίπους. Προσοχή να μην νιώσουν ότι παραμερίζονται ή ότι τους διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους μαθητές. Το παίξιμο ρόλων (Role playing), η δημιουργία αφισών (poster), οι μικρές διαδηλώσεις,  και ο μοντελισμός είναι δημιουργικές δραστηριότητες για μαθητές αυτού του μαθησιακού στυλ.


Εμείς να σημειωσούμε ότι τόσο οι γονείς, οι θεραπευτές και οι δάσκαλοι μπορούν να εντάξουν απλές δραστηριότητες στη διαδικασία μάθησης, έτσι ώστε τα παιδιά με αυτό το μαθησιακό στύλ να απολαμβάνουν την γνώση και να την αφομιώνουν πιο εύκολα. Ένα απλό παράδειγμα για παιδιά που πρωτομαθαίνουν τα γράμματα και τους αριθμούς είναι η δημιουργία τους με διαφορετικά υλικά (π.χ. καλαμάκια, καθαριστικά πίπας, κλωστή, πλαστελίνη κ.α.), και η γραφή τους σε διαφορετικά επίπεδα πριν εισαχθούν στη διαδικασία χαρτί-μολύβι-βιβλίο.

Διαβάστε παρακάτω διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης γραμμάτων, αριθμών κ.α. Όσο περισσότερους τρόπους γνωρίζουμε, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την μάθηση στα παιδιά που μαθαίνουν αλλιώς... Η μάθηση πρέπει να είναι ευχάριστη!


Όλγα Καμπιώτη, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...