13 Ιουν 2012

Σχέση κιναισθητικής αντίληψης, ταχύτητας γραφής και ευαναγνωσίας

To Journal of Occupational Therapy, Schools and Early Intervention δημοσίευσε μια έρευνα για την σχέση απτικής και κιναισθητικής αντίληψης με την ευαναγνωσία και την ταχύτητα γραφής, η οποία έγινε σε 177 παιδιά πρώτης και δεύτερης τάξης του Δημοτικού στην Ταϊβάν. 

Η απτική αντίληψη είναι η ικανότητα αναγνώρισης αντικειμένων μέσω της αφής. Η κιναισθητική αντίληψη είναι η ικανότητα αναγνώρισης των κινήσεων του σώματος στον χώρο. Τα παιδιά συμμετείχαν σε 5 αξιολογήσεις, από τις οποίες προέκυψαν τα εξής:

  • Η απτική αντίληψη επηρρεάζει περισσότερο την ταχύτητα γραφής απ' ότι η  κιναισθητική αντίληψη, στα παιδιά της πρώτης και δεύτερης τάξης Δημοτικού.
  • Η κιναισθητική αντίληψη ερμηνεύει μια μεγαλύτερη διακύμανση από την απτική αντίληψη για την αναγνωσιμότητα του γραπτού στα παιδια της πρώτης τάξης του Δημοτικού, αλλά όχι της δεύτερης τάξης.
Οι ερευνητές προτείνουν οι αξιολογητές να εξετάζουν την απτική και κιναισθητική αντίληψη όταν αξιολογούν τις γραφοκινητικές δεξιότητες.  Επιπροσθέτως, όταν διδάσκει κάποιος στα μικρά παιδιά την γραφή θα πρέπει να αναπτύξει την κιναισθητική αντίληψη.

Reference:  Tzu-Ying Yu, Tsu-Hsin Howe & Jim Hinojosa Contributions of Haptic and Kinesthetic Perceptions on Handwriting Speed and Legibility for First and Second Grade Children. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention Volume 5, Issue 1, 2012 DOI:10.1080/19411243.2012.673320


Όλγα Καμπιώτη, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...