16 Ιουλ 2011

Art-Therapy


Η Art-Therapy (ή αλλιώς Εικαστική Ψυχοθεραπεία ή Ψυχοθεραπεία μέσω Τέχνης) βασίζεται στη δύναμη της καλλιτεχνικής έκφρασης και χρησιμοποιεί διάφορες μορφές τέχνης ως μέσο επικοινωνίας, όπως η ζωγραφική, ο πηλός, το κολάζ, η φωτογραφία, η δημιουργική συγγραφή, η μουσική και η θεατρική αναπαράσταση.
Σε με αντίθεση την ψυχοθεραπεία που βασίζεται μόνο στο λόγο, η θεραπευτική προσέγγιση μέσα από την τέχνη αναγνωρίζει τις καλλιτεχνικές διεργασίες και τους συνειρμούς σαν καθρέφτες των συναισθημάτων, της προσωπικότητας και των δυσκολιών του κάθε ανθρώπου. Συχνά, οι ενήλικες χρησιμοποιούν λέξεις για να εκλογικεύσουν τα συναισθήματά τους κι έτσι αποξενώνονται από αυτά. Όταν όμως κάποιος εκφράζεται μέσα από τα δημιουργήματά του επιτυγχάνεται ένας αυθόρμητος τρόπος να επικοινωνήσει τόσο αυτά που γνωρίζει όσο και αυτά που δεν γνωρίζει και θέλει να μάθει για τον εαυτό του. Η τέχνη με αυτό τον τρόπο αποτελεί τον καταλύτη, δηλαδή το βοηθητικό εργαλείο, που ενισχύει τη δυνατότητα του ανθρώπου να εκφραστεί.
Ο ρόλος του εικαστικού ψυχοθεραπευτή είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο θεραπευόμενος θα νιώσει ασφαλής και ελεύθερος να εκφραστεί. Η εμπιστοσύνη εγκαθίσταται μέσα από την απόλυτη απουσία κριτικής και επιβολής.
Θεραπευτής και θεραπευόμενος διαλέγουν μαζί τα «εργαλεία» με τα οποία θα δουλέψουν, αυτά που ταιριάζουν στις επιθυμίες και την κλίση του θεραπευόμενου. Η τέχνη στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι το μέσο για να επιτευχθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα, να ικανοποιηθεί δηλαδή το αίτημα για το οποίο κάποιος αποφασίζει να συμβουλευτεί έναν ψυχολόγο.
Πηγή: endynamei.wordpress.com

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...