5 Αυγ 2011

Ορολογία: Έναρξη δραστηριότητας
Τι είναι η ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ?
Η έναρξη δραστηριότητας (initiation of activity), είναι η ικανότητα του ατόμου να αρχίζει μια κινητική ή πνευματική δραστηριότητα.

Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...