19 Σεπ 2011

Ορολογία: Οπτική σάρωση
 Τι είναι η Οπτική Σάρωση?Με τον όρο οπτική σάρωση (visual scanning) εννούμε την ικανότητα αναγνώρισης των μοτίβων, βασιζόμενη στην οργανωμένη και πλήρη σάρωση του οπτικού περιβάλλοντος. Ο αμφιβληστροειδής πρέπει να καταγράφει συστηματικά όλες τις λεπτομέρειες της εικόνας μέσα από την χρήση μιας τροχιάς σάρωσης. Κατά τη διαδικασία της σάρωσης οι κινήσεις των ματιών είναι σακαδικές, με ταχείες αλλαγές της προσήλωσης από το ένα σημείο του οπτικού πεδίου στο άλλο.

Παραδείγματα της οπτικής σάρωσης είναι η αναγνώριση ενός συγκεκριμένου ατόμου σε ένα συνωστισμένο εστιατόριο ή η εύρεση μιας συγκεκριμένης θέσης σε έναν χάρτη. Η έλλειψη της οπτικής σάρωσης μειώνει την ταχύτητα και την ακρίβεια των αντιδράσεων και αποκρίσεών μας. Στα παιδιά η οπτική σάρωση, εκτός από το πλήθος των δραστηριοτήτων που τους χρειάζεται, είναι σημαντική και κατά την ανάγνωση, την εύρεση λέξεων μέσα σε ένα κείμενο, καθώς και κατά την διάρκεια μιας αντιγράφης.


Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...