31 Οκτ 2011

Ορολογία: Αισθητηριακές ιστορίες


Τι είναι οι ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ?


Οι αισθητηριακές ιστορίες (sensory stories) διδάσκουν στα παιδιά με αυτισμό και υπεραντιδραστική αισθητηριακή διαμόρφωση πώς να συμμετέχουν επιτυχώς σε κοινωνικές δραστηριότητες μέσα στο σπίτι, στο σχολείο και την κοινότητα. Οι αισθητηριακές ιστορίες περιέχουν 30 ατομικές ιστορίες για τις καθημερινές δραστηριότητες. Αυτές οι ιστορίες εκπαιδεύουν το παιδί να χρησιμοποιεί στρατηγικές για να ηρεμήσει το αισθητηριακό του σύστημα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις αισθητηριακά δυσάρεστες πτυχές μιας ιδιαίτερης κατάστασης.

Οι αισθητηριακές ιστορίες σχεδιάστηκαν για παιδιά με διαταραχές στην αισθητηριακή επεξεργασία, ειδικότερα για εκείνα με υπεραντιδραστική αισθητηριακή διαμόρφωση. Επίσης, είναι ευεργετικές για παιδιά που δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε καθημερινά γεγονότα της ζωής. Οι έρευνες των συγγραφέων ανέφεραν ότι τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 7 ετών επωφελούνται περισσότερο από τις αισθητηριακές ιστορίες.

Πηγή: http://www.sensorystories.com/About.aspx

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...