3 Οκτ 2011

Ορολογία: Διαταραχή αισθητηριακής ρύθμισης

Τι είναι η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ?
Η Διαταραχή Αισθητηριακής Ρύθμισης (Sensory Modulation Disorder- SMD) είναι ένα πρόβλημα μετατροπής των αισθητηριακών μηνυμάτων σε ελεγχόμενες συμπεριφορές που συνδυάζουν την φύση και την ένταση της αισθητηριακής πληροφορίας.

Τρεις διαφορετικοί τύποι της Διαταραχής Αισθητηριακής Ρύθμισης έχουν οριστεί: η αισθητηριακή υπερ-αντίδραση, η αισθητηριακή υπο-αντίδραση και η αισθητηριακή αναζήτηση.

Πηγή: Sensational Kids, Hope and help for children with sensory proseccing disorder, L. J. Miller, Ph.D., OTR

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...