18 Νοε 2011

Εκπαίδευση ατόμων με νοητική υστέρηση

Η Νοητική Υστέρηση θεωρείται μια παθολογία που εμφανίζεται στην ανάπτυξη του παιδιού μέχρι τα 18 του. Το παιδί με Νοητική Υστέρηση έχει χαμηλότερη νοητική ικανότητα από τα παιδιά γενικά της ίδιας ηλικίας. Η υστέρηση αυτή μειώνει τις δυνατότητες προσαρμογής του, και καθυστερεί σωματικά και αντιληπτικά να ωριμάσει. Έτσι η αυτοεξυπηρέτηση του είναι μειωμένη, και παρουσιάζει προβλήματα στην μάθηση και στην κοινωνική ένταξη.

Ανάλογα με διάφορες μεθόδους αξιολόγησης του βαθμού νοητικής υστέρησης με διαγνωστικά κριτήρια όπως πχ δείκτης νοημοσύνης IQ, παράμετροι όπως άλλες δυσλειτουργίες και αναπηρίες.... η νοητική υστέρηση χωρίζεται σε 4 κατηγορίες:

Ελαφριά Νοητική Υστέρηση με   IQ από 50-55 έως 70
Μέτρια Νοητική Υστέρηση με     IQ από 35-40 έως 50-55
Βαριά Νοητική Υστέρηση με       IQ από 20-25 έως 35-40
Βαθιά Νοητική Υστέρηση με       IQ μικρότερο του 20-25

Όπως καταλαβαίνετε η νοητική υστέρηση είναι βαθύτερη όσο μικρότερο δείκτη ΙQ παρουσιάζουν τα παιδιά. Ποια είναι όμως τα αίτια που προκαλούν την νοητική υστέρηση; Υπάρχουν λοιπόν πάνω από 1.000 γνωστά αίτια. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε από που προέρχονται, κυρίως στις ελαφριές κατηγορίες.

Γενικά μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 3 βασικές κατηγορίες προέλευσης.
Πρώτο είναι τα προ-γεννητικά αίτια. Σε αυτά έχουμε:
- την κληρονομικότητα,
- τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως παράδειγμα στα σύνδρομα Down και Turner,
- μεταδοτικές ασθένειες της εγκύου πχ ερυθρά, ιλαρά,
- ανωμαλίες μεταβολισμού πχ ζάχαρο, θυρεοειδής,
- την ασυμβατότητα ομάδας του αίματος της μητέρας με αυτό του εμβρύου,
- την έλλειψη οξυγόνου κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και εδώ ρόλο παίζει και το κάπνισμα
- ενδεχόμενους τραυματισμούς της εγκύου και
- την κακή διατροφή και τις δηλητηριάσεις.

Το δεύτερο είναι τα περί-γεννητικά αίτια. Εδώ έχουμε:
- την έλλειψη οξυγόνου κατά την διάρκεια της γέννας δηλαδή την ανοξία
- διάφορους τραυματισμούς και αιμορραγία του εγκεφάλου του παιδιού
- την πρόωρη γέννηση.

Τέλος έχουμε τα μετά-γεννητικά αίτια. Δηλαδή περιστατικά του παιδιού όπως:
- Μολυσματικές ασθένειες
- Ατυχήματα
- Υψηλός πυρετός
- Μεταβολικές ανωμαλίες και
- Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες όπως ιδρυματοποίηση, στερημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον και συναισθηματική αποστέρηση).

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Όπως πρέπει σε όλα τα παιδιά έτσι και η εκπαίδευση των παιδιών αυτών είναι το σημαντικότερο λειτούργημα που έχουμε υποχρέωση ως κοινωνία και ως άνθρωποι να παρέχουμε.

Όπως είναι λογικό η εκπαίδευσή τους έχει σκοπό:
την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους
τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους,
την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην εργασία αν είναι αυτό δυνατό
και την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

Για τον σκοπό αυτό οι μέθοδοι εκπαίδευσης και απασχόλησης στο ΠΕΚ ΑΜΕΑ δίνουν βάρος στους παρακάτω στόχους:
-η σωματική ανάπτυξη και η υγεία
-η σωστή χρήση της γλώσσας με σκοπό την επικοινωνία και την έκφραση των ιδεών και συναισθημάτων τους
-η χρήση της αριθμητικής για υπολογισμούς στην καθημερινή ζωή
-η απόκτηση πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων της καθημερινότητάς μας (όπως κυκλοφοριακή αγωγή, αυτοεξυπηρέτηση, μαγειρική)
-η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και νοητικής αντίληψης
-ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας των άλλων,
-και η συνεργασία με άλλα παιδιά ή ενήλικες.

Πηγή

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...