7 Μαΐ 2012

Ορολογία: Δηλωτική μνήμη
Τι είναι η ΔΗΛΩΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ?
Αναφερόμαστε συχνά στην μνήμη χωρίς να γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της είναι αρκετά πολύπλοκη. Επίσης, πολλοί πιστεύουμε ότι η μνήμη χωρίζεται σε οπτική και ακουστική μνήμη. Δεν είναι, όμως, αυτά τα είδη της μνήμης.

Τα είδη της μνήμης που έχουν καθοριστεί από την νευροψυχολογία είναι 4.
Σε αυτήν την ανάρτηση θα ασχοληθούμε με την δηλωτική μνήμη.

Η δηλωτική μνήμη (Declacative memory), η οποία μερικές φορές αναφέρεται και ως ρητή μνήμη, είναι ένας από τους δύο τύπους της μακροπρόθεσμης ανθρώπινης μνήμης. Αναφέρεται σε μνήμες που σχετίζονται με γεγονότα, καταστάσεις, γνώσεις κλπ. 

Η δηλωτική μνήμη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: την επεισοδιακή μνήμη που αποθηκεύει συγκεκριμένες προσωπικές εμπειρίες και την σημασιολογική μνήμη που αποθηκεύει γενικές αντικειμενικές πληροφορίες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις προσωπικές εμπειρίες (π.χ. λεξιλόγιο, πρωτεύουσες, είδη τροφίμων κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Δηλωτική μνήμη πατήστε στο Wikipedia .

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...