3 Ιουλ 2012

Παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη!

Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από την παρατήρηση ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη;

Η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών χαρακτηριστικών στα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών όλο και πιο δύσκολο.

Τα παιδιά αυτά συνήθως δείχνουν ανωριμότητα και έλλειψη οργάνωσης. Η ένταση, η διάρκεια και η μεγάλη συχνότητα αυτής της συμπεριφοράς είναι χαρακτηριστικό γνώρισμά τους.

Δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην οργάνωση των πληροφοριών, και αδυνατούν να τις ταξινομήσουν και να τις αποθηκεύσουν. Δυσκολεύονται αρκετά με τις αλληλουχίες και με την σειριοθέτηση, όπως π.χ. δύσκολα μαθαίνουν τις μέρες της εβδομάδας, τις εποχές του χρόνου, τη θέση του συμμαθητή τους στην τάξη, μια λέξη στο λεξικό, ονόματα σε κάποιο κατάλογο κλπ.

Δεν σκέφτονται αρκετά πριν απαντήσουν σε κάποια ερώτηση και συνήθως απαντούν αυτόματα. Έτσι, ως επί το πλείστον οι απαντήσεις είναι λανθασμένες με αποτέλεσμα συχνά οι συμμαθητές τους να τους χλευάζουν.

Δυσκολεύονται στην καταγραφή πληροφοριών καθώς απαιτεί ταυτόχρονη ακοή και γραφή, κάτι που τους είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Η πιο σημαντική δυσκολία όμως σε αυτόν τον τομέα εστιάζεται στη φωνολογική επίγνωση. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην ανάλυση και σύνθεση λέξεων από φωνήματα, καθώς και στην αφαίρεση ή πρόσθεση φωνημάτων.

Παραμένουν συγκεντρωμένοι για περιορισμένο διάστημα, κουράζονται ευκολότερα από τους συμμαθητές τους και δυσκολεύονται να διαχειριστούν πολλές πληροφορίες μαζί και να τις αποκωδικοποιήσουν.

Επιπλέον αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οπτική διάκριση. Στην διάκριση δηλαδή ενός χαρακτήρα, σύμβολο, ή λεπτομέρειας από την βάση της. Αποτέλεσμα αυτών των δυσκολιών είναι η καθρεπτική γραφή (π.χ. 3 αντί ε), ο κακός γραφικός χαρακτήρας, η αδυναμία να γράψουν μέσα στα περιθώρια του τετραδίου κλπ.

Η μνήμη είναι επίσης ένας άλλος τομέας που αντιμετωπίζονται σημαντικές δυσκολίες. Όσον αφορά στη βραχύχρονη μνήμη (μνήμη εργασίας), δυσκολεύονται στην αυτόματη καταγραφή των εισερχόμενων ερεθισμάτων μέσω των αισθητηριακών καταγραφών (αυτί, μάτι κλπ.), και κατά συνέπεια δεν μπορούν να τα οργανώσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να απομνημονευθούν.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν:

Μειωμένη πρόθεση για ενεργητική μάθηση, μειωμένο ενδιαφέρον σε οτιδήποτε σχετίζεται με τη μάθηση του σχολείου και άρνηση ή δυσκολία στην καταβολή προσπάθειας για την ολοκλήρωση ενός έργου.

Επιπλέον εμφανίζουν μεταγνωστικά προβλήματα όπως: Δυσκολία στο να αναγνωρίσουν τις απαιτήσεις ενός έργου και αδυναμία επιλογής και εφαρμογής της απαιτούμενης στρατηγικής.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες συνήθως ξεχνούν να ολοκληρώσουν ασκήσεις για το σπίτι. Συχνά αποδίδουν την επιτυχία τους σε εξωτερικούς παράγοντες (πχ τύχη, ευκολία  εξωτερική βοήθεια κλπ) ενώ την αποτυχία τους την αποδίδουν στη χαμηλή τους ικανότητα.

Σε γενικές γραμμές, εξαιτίας της χαμηλής αυτοεκτίμησης και της έλλειψης κινήτρων, τα παιδιά αυτά βιώνουν κυρίως αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος και φόβο. Τα συναισθήματα αυτά τα ακολουθούνε καθόλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής λόγω των συνεχών αποτυχιών τους.


Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...